Abonament medyczny – cenne wskazówki ułatwiające wybór Wartość abonamentu medycznego, który opłacany jest przez pracownika i członków jego rodziny, to pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że od uzyskanej wartości przychodu, powinien on następnie obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Inną pozycję w tej kwestii zajmowały się przede wszystkim sądy administracyjne. Przykładowo, na podstawie wyroku we Wrocławiu można było stwierdzić, iż opodatkowaniu podlega świadczenie medycznie jedynie w przypadku, jeżeli pracownik z takiego rozwiązania skorzystał.

Świadczenia nieodpłatnych

Zgodnie z wyrokiem, w przypadku świadczeń nieodpłatnych, opodatkowaniu powinien podlegać wyłączne przychód rzeczywiście otrzymany, a nie ten, który tylko jest możliwy do otrzymania. Warto jest zdawać sobie sprawę z faktu, że tylko wtedy możliwe staje się ustalenie rzeczywistej wartości podobnego świadczenia i określenie przychodu. Aby jednak móc rozwiać wszelkie wątpliwości i niedomówienia Izba Finansowa podjęła nową uchwałę w sprawie ujmowania abonamentów medycznych. Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie.

Ubezpieczenie w pracy

Tak więc, wcześniejsze wyroki sądu straciły jakąkolwiek ważność. Abonamenty medyczne stanowią nieodpłatne świadczenia i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Trzeba dodać, że z tego typu rozwiązania najczęściej korzysta się w korporacjach, gdzie pracodawcy zależy na ubezpieczeniu wszystkie pracujące osoby. Abonament medyczny w prywatna opieka medyczna to jeden z wariantów, po które zdecydowanie warto jest sięgnąć. Prywatne ubezpieczenie medyczne wybierane jest przez coraz szerszą grupę osób chcących korzystać z fachowej opieki lekarzy.

Dodaj komentarz