Zanim towarzystwo ubezpieczeniowe sprzeda nam ubezpieczenie na życia, sprawdzi stan naszego zdrowia. Decyzja jest podejmowana w oparciu o informacje, które zamieścimy w ankiecie medycznej.

Ankieta jest bardzo szczegółowa, gdyż na podstawie zawartych w niej informacji ubezpieczyciel ustala wysokość składki i ryzyko związane ze sprzedażą polisy właśnie nam.

Czy warto kłamać w ankiecie medycznej

Przy wypełnianiu ankiety medycznej nie opłaca się oszukiwać. Kłamstwo przyniesie nam wprawdzie wymierne korzyści w postaci niższej składki, jednak w chwili, kiedy będziemy chcieli uzyskać należne świadczenie spotka nas odmowa ze strony ubezpieczyciela. Polskie przysłowie mówi, że kłamstwo ma krótkie nogi. Towarzystwo ubezpieczeniowe dowie się więc,że zostało oszukane. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty świadczenie i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Jak zbudowana jest ankieta medyczna

Osoby, które decydują się na wykupienie polisy na życie wypełniają ankietę podzieloną na dwie części. W części pierwszej padają pytania dotyczące rodzaju wykonywanej przez nas pracy, naszej sytuacji finansowej, uprawianych przez nas dyscyplin sportowych oraz pytania o nasze zainteresowania. W części drugiej będziemy musieli odpowiedzieć na pytania o stan zdrowia.

Jakich pytań o zdrowie możemy się spodziewać

Ankieta medyczna – podstawą zawarcia polisy na życieOsoba, która zamierza wykupić polisę na życie musi odpowiedzieć na pytania dotyczące pobytów w szpitalu oraz na jakie choroby chorowała w przeszłości. Wśród pytań o stan naszego zdrowia padną także pytania bardziej szczegółowe i pytania, które wiele osób uzna za pytania intymne. Zostaniemy zapytani między innymi o:

naszą wagę

o leki, które zażywamy

o to, czy zażywamy narkotyki, palimy papierosy, pijemy alkohol

Pytania w ankiecie medycznej dotyczą nie tylko aktualnego stanu naszego zdrowia, ale także stanu zdrowia przed kilku, czy kilkunastu laty. Możemy spodziewać się wielu pytań nie tylko o charakterze ogólnym , ale także pytań bardzo szczegółowych dotyczących konkretnych chorób takich jak choroby układu krążenia.

Dodaj komentarz