Zanim zakład ubezpieczeń podejmie decyzję o sprzedaży polisy na życie, dokładnie sprawdzi stan zdrowia przyszłego posiadacza polisy. Sprawdzanie to polega na wypełnianiu przez zainteresowaną osobę ankiety medycznej.

Ankieta ta zawiera sporą liczbę szczegółowych pytań. Udzielone w niej odpowiedzi z jednej strony służą ocenie ryzyka i ułatwiają podjęcie decyzji, z drugiej strony wpływają na wysokość składki.

Nie zatajamy prawdy

W obawie, że towarzystwo ubezpieczeń nie sprzeda nam polisy możemy wpaść na pomysł wypełnienia ankiety nie zgodnie ze stanem rzeczywistym. Mówiąc nie prawdę mamy pewność, że zakład ubezpieczeń sprzeda nam polisę, a składka nie będzie wysoka. Ale kiedy dojdzie do powstania szkody, ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Fałszywe informacje zostają po pewnym czasie wykryte, w świetle prawa nie musi więc wypłacać odszkodowania, ma także prawo wypowiedzieć umowę.

Ankieta

Zdecydowana większość zakładów ubezpieczeń przygotowała dla swoich klientów ankiety składające się z dwóch części. Część pierwsza zawiera zestaw pytań o charakterze ogólnym, nie dotyczą one stanu zdrowia, ale wykonywanego zawodu, czy sytuacji materialnej. Dopiero w części drugiej zestaw pytań odnosi się do stanu zdrowia.

Sprawy medyczne

Ankieta medycznaW tej części musimy odpowiedzieć na bardzo wiele, mocno szczegółowych pytań. Będziemy musieli między innymi udzielić odpowiedzi na pytania, jakie choroby mamy za sobą, czy byliśmy leczeni w szpitalu, czy przeszliśmy zabiegi chirurgiczne. Na liście pytań znajdą się nawet pytania o:

  • wzrost;
  • wagę;
  • zażywane leki;
  • używki – czy palimy papierosy, zażywamy narkotyki, pijemy alkohol.

Pytania w ankiecie są tak sformułowane, że będziemy musieli odpowiadać nie tylko na kwestie związane ze stanem zdrowia w przeszłości, ale także na te dotyczącego aktualnej kondycji zdrowotnej, w tym także pytania o stan poszczególnych narządów. Część pytań na pewno będzie dotyczyła stanu naszego układu krążenia, a w szczególności serca. Pewne schorzenia mogą wykluczyć możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie.

Dodaj komentarz