Ubezpieczenia komunikacyjneDodatkowe ubezpieczenie assistance, dodawane zazwyczaj w pakiecie „polisa OC + AC”, to usługa zapewniająca szybką pomoc techniczną i medyczną w razie wypadku lub kradzieży auta w kraju i za granicą. Związana z autocasco, minimalizuje uszkodzenia ciała i mienia, poniesione na skutek kolizji. Szczególnie przydatna okazuje się w podróży, kiedy niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku znacznie wzrasta. Jeśli więc przebywamy dużo w trasie, warto wykupić taką polisę – tym bardziej, że nie kosztuje zbyt wiele.

Zakres assistance uzależniony jest od określonej firmy ubezpieczeniowej: w ramach gratisu jest on najczęściej mocno okrojony, natomiast wykupiony daje więcej możliwości. Mogą one dotyczyć bezpłatnej pomocy drogowej w razie awarii lub wypadku, pomocy medycznej w przypadku wystąpienia obrażeń ciała u kierowcy lub któregoś z pasażerów, pokrycia kosztów odwiezienia rannych do szpitala, naprawy pojazdu i zapewnienia noclegu lub powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku jej przedłużenia, wynajmu samochodu zastępczego, odholowania auta, pomocy w razie kradzieży, opieki nad dziećmi, a także dostarczenia paliwa w momencie, kiedy zabraknie go nam na trasie. Niektóre firmy oferują w ramach assistance również stałe miejsce na parkingu strzeżonym.

Assistance wykupione niezależnie od obowiązkowych polis kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od wybranego przez nas zakresu usług. Warto pamiętać, że ubezpieczenie obowiązuje w określonej odległości od miejsca zamieszkania, która wynosi zazwyczaj ok. 75 km. W wyniku poniesionych szkód wypłacane jest odszkodowanie w kwocie określonej w umowie polisy. Na dokumencie ubezpieczeniowym umieszczony jest numer alarmowy, pod który w ciągu 48 godzin należy zadzwonić w razie wypadku. Aby móc skorzystać z ubezpieczenia za granicą, zakres terytorium musi być rozszerzony o kraje europejskie – firmy ubezpieczeniowe posiadają w ofercie specjalne produkty ubezpieczeniowe, które zapewniają taką możliwość.

Dodaj komentarz