AC - potrzebne ubezpieczenieZ każdym rokiem Polacy kupują coraz nowsze oraz droższe samochody, co skłania ich do wykupu ubezpieczenia autocasco. Ma ono chronić właścicieli pojazdów w razie zniszczenia lub jego kradzieży. Podstawowym zadaniem tej polisy jest to, aby osoba, która straciła auto w wyniku działań osób trzecich mogła dostać godziwą rekompensatę. Nawet jeżeli samochód zostanie uszkodzony z winy właściciela to może on liczyć na gotówkę z ubezpieczyciela, który powinien pokryć koszty jego naprawy. Przepisy związane z autocasco są bardzo skomplikowane i nie zawsze da się odzyskać pieniądze za stracony pojazd.

Istnieje wiele wyjątków, które firmy ubezpieczeniowe zastrzegają w umowie. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w sytuacji, gdy:

  • pojazd ulegnie uszkodzeniu w momencie, kiedy będzie go prowadzić osoba nieuwzględniona w umowie,
  • pojazd ulegnie zniszczeniu w wyniku umyślnego działania kierującego pojazdem,
  • samochód zostanie uszkodzony w czasie, kiedy będzie go prowadzić osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • auto będzie używane niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • samochód zostanie skradziony w momencie, kiedy są w nim kluczyki i nie będzie on w żaden sposób zabezpieczony,
  • pojazd zostanie skradziony, a wszystkie jego systemy zapobiegające kradzieży nie będą uruchomione i sprawne.

Jak widać istnieje wiele odstępstw, które pozwalają ubezpieczycielowi nie wypłacać odszkodowania. Jednak to nie są jeszcze wszystkie, gdyż lista jest znacznie dłuższa. Jak jednak postępować, kiedy pojazd zostanie skradziony lub ulegnie zniszczeniu w momencie, kiedy spełniało się wszystkie warunki umowy? Przede wszystkim trzeba wezwać policję oraz ubezpieczyciela w czasie nie późniejszym, niż jest to zawarte w umowie. Chcąc otrzymać odszkodowanie tak szybko jak to jest możliwe w przypadku kradzieży powinno się od razu udać do urzędu, aby wyrejestrować pojazd.

Ponadto należy zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty i dopiero wtedy można spokojnie oczekiwać na wypłatę odszkodowania. Oczywiście w tym czasie będzie toczyło się postępowania mające na celu wykluczyć wszystkie nasze domniemane zaniedbania w tym temacie.

Dodaj komentarz