Wykupienie polisy na życie wiąże się z koniecznością opłacania składek. W większości towarzystw ubezpieczeniowych panuje zasada, że wysokość składek ustala się indywidualnie dobierając je do każdego klienta.

Zanim wysokość składki zostanie ustalona, towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadzi szczegółową analizę wniosku.

Stan zdrowia a możliwość wykupienia polisy

Jednym z najważniejszych czynników, które towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę jest stan zdrowia osoby, która zamierza wykupić polisę na życie. Osoby zamierzające wykupić otrzymują od agenta ubezpieczeniowego ankietę na temat stanu swojego zdrowia. Ankieta jest dość szczegółowa. Ubezpieczyciel zapyta nas w niej między innymi, czy nadużywamy alkoholu, czy mamy problemy kardiologiczne, czy palimy papierosy, jak jest nasza waga. Na zawarte w ankiecie pytania należy udzielać wyłącznie szczerych odpowiedzi. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji sprawi, że wprawdzie towarzystwo nie odmówi nam wykupienia polisy, ale może nam odmówić wypłacenia odszkodowania.

Co to są „tablice wymieralności”

Przy wykupie indywidualnej polisy na życie ubezpieczyciel analizuje także dane statystyczne dotyczące ryzyka umieralności osób w określonym wieku. Dane te uwzględniają także płeć, ryzyko związane z wykonywanym zawodem lub z uprawianiem sportów ekstremalnych. Osoby wykonujące zawód obciążonym wysokim ryzykiem lub uprawiające sporty ekstremalne (np. skoki spadochronowe) muszą liczyć się z wyższą wysokością składki.

Na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Co jest uwzględniane przy ustalaniu wysokości składki polis na życie?Kwota na jaką zdecydujemy się ubezpieczyć zależy od nas samych. Wyższa kwota ubezpieczenia oznacza jednak wyższe składki, a nie zawsze jest to konieczne i opłacalne. Szeroka ochrona, dodatkowe opcje zawarte w polisie mogą okazać się całkowicie nie potrzebne, Decyzji o zakresie ochrony nie powinniśmy podejmować pochopnie, ale po dogłębnej analizie kosztów, naszych potrzeb i porównaniu ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Dopiero taka analiza sprawi, że wybierzemy najlepszą opcję polisy.

Dodaj komentarz