Co powinna zawierać dobra polisa turystyczna?Urlop za granicą może być bardzo miły i przyjemny, ale może też zakończyć się nagłą chorobą bądź wypadkiem. Trzeba przygotować się nawet na tak niemiłe zdarzenie i przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie turystyczne. Z jakich elementów powinna składać się dobra polisa? Co koniecznie powinno się znaleźć w zakresie jej ochrony?

Elementy, które koniecznie powinny się znaleźć

W dobrym ubezpieczeniu turystycznym nie może zabraknąć:

ubezpieczenia NNW;

ubezpieczenia kosztów leczenia;

assistance.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli polisa NNW, daje nam pewność, że w chwili wypadku, który skończy się na przykład złamaniem ręki lub nogi ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.

 Koszty leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia pokrycie nie tylko kosztów wizyty u lekarza, ale przydaje się także wtedy, kiedy musimy zostać odwiezieni z miejsca wypadku do szpitala. Polisa ta pokryje także koszty badań, które będziemy musieli mieć wykonane oraz wydatki na leki.

 Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia nam pomoc ze strony firmy ubezpieczeniowej na przykład w razie awarii samochodu, którym jedziemy na wczasy. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa zapewni nam odholowanie auta, a nas umieści w hotelu. Wszystkie koszty z tym związane nie obciążą naszego budżetu, zostaną pokryte przez naszą polisę. Warto nadmienić, że ubezpieczenie assistance to także zwrot kosztu transportu zwłok do kraju.

 

Opcje, które mogą znaleźć się dodatkowo

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego możemy rozszerzyć o dodatkowe opcje. Możemy między innymi wykupić:

ubezpieczenie na wypadek, kiedy będziemy zmuszeni odwołać wyjazd;

polisę OC;

ubezpieczenie bagażu i sprzętu turystycznego lub fotograficznego.

 

Ubezpieczenie złożone z tak dużej ilości elementów zapewni nam ochronę w bardzo wielu, różnorodnych sytuacjach. Z tak wybraną polisą w każdej nieprzewidzianej sytuacji będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Zanim kupimy polisę porównajmy oferty kilku firm, wybierzmy ofertę najbardziej korzystną pod względem zapewnianej ochrony, ale także ceny.

Dodaj komentarz