fundusze inwestycyjne - ubezpieczenie na  późniejsze lata?Czy się nam to podoba czy nie, w wielu wypadkach i tak musimy inwestować swoje pieniądze na rynkach finansowych, między innymi w fundusze inwestycyjne. Można robić to w pełni samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm między innymi towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwsza metoda przypomina nie jako inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Może być to nawet zdecydowanie bardziej ryzykowne, jeśli inwestor nie dysponuje stosowną wiedzą i nie wie czego tak naprawdę spodziewać może się po poszczególnych funduszach inwestycyjnych którym powierza przecież swoje pieniądze.

Od tych inwestycji uzależniona może być wysokość przyszłej emerytury osoby, która dokonuje takiej lokaty kapitału, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest inwestowanie za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych z kilku powodów. Po pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe i tak z reguły inwestują część swoich środków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dla klientów oznacza to, że powierzają swoje oszczędności doświadczonym profesjonalistom, którzy wiedzą jak takich inwestycji dokonywać, ale to nie oznacza końca korzyści wynikających z takiej a nie innej formy inwestowania kapitału. Inwestując poprzez wykupienie specjalnych polis ubezpieczeniowych osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych.

Oznacza to, że ich przychody będą o blisko jedną piątą wyższe, niż inwestorów którzy inwestują samodzielnie, przy jednocześnie mniejszym poziomie ryzyka. Nie zapominajmy bowiem o tym, że powierzamy swoje pieniądze ekspertom, co czyni inwestycję o wiele bezpieczniejszą. Do tego dochodzi jeszcze jedna, ale jakże istotna korzyść dla inwestorów. Mianowicie jednocześnie wykupuje się produkt ubezpieczeniowy, na przykład w postaci ubezpieczenia na życie lub na dożycie. Ubezpieczenie takie stanowi zabezpieczenie dla naszych najbliższych ale często także dla samego ubezpieczonego, zapewniając ochronę ubezpieczeniową w razie niektórych chorób czy urazów co uprawnia do pozyskania odszkodowania lub też zgodnie z umową ubezpieczeniową towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczonemu ochrony medycznej na odpowiednio wysokim poziomie.

Dodaj komentarz