Czy należy inwestować w fundusze?Zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych otwartych pozwala na to, aby ulokować nawet niewielkie środki. Warto jest zdawać sobie sprawę z faktu, że minimalna pierwsza wpłata na nabycie jednostek wynosi zazwyczaj 100 zł, zaś kolejne mogą być już sporo niższe. Przy tak niewielkich środkach przeznaczanych na inwestycje, nie można w zasadzie myśleć o samodzielnym inwestowaniu np. na giełdzie. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że poziom cen większości akcji notowanych na giełdzie jest na tyle wysoki, że trudno liczyć na znaczące zakupy.

Prowizja od transakcji

Ponadto również pobierane od każdej transakcji prowizje czynią takie inwestycje nie do końca opłacalne. Fundusz inwestycyjny i grupowe inwestowanie może partycypować w lokatach w wiele instrumentów płacąc jedynie opłatę manipulacyjną. W takiej sytuacji możliwe staje się minimalizowanie kosztów związanych z zawarciem transakcji. Musimy również zdawać sobie sprawę z faktu, że fundusze coraz częściej odchodzą od pobierania opłaty manipulacyjnej od uczestników. Bywają również sytuacje, w których to ogłaszają znaczne jej obniżki. Tymczasem żadne przedsięwzięcie nie ma jednak samych zalet. Fundusze inwestycyjne obok pewnego ryzyka inwestycyjnego, które można w znaczącym stopniu zminimalizować poprzez wybór bezpiecznego rozwiązania, niesie również za sobą pewne minusy.

Zarządzanie funduszami

Mimo posiadanej wiedzy i umiejętności czasami dochodzi do sytuacji, że zarządzający funduszem podejmie niewłaściwą decyzję inwestycyjna. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że największe ryzyko powiązane jest z inwestowaniem w fundusze akcji. Szczególnie w przypadku niedostatecznego stopnia dywersyfikacji portfela lub inwestowaniu w spółki jednej branży można zostać poważnie narażonym na straty. Tak jak jest w stanie działać każda osoba prawna, tak też fundusz w trakcie swojej działalności może ponosić pewne jej koszty. Przede wszystkim należą do nich m.in. opłaty dla towarzystwa funduszy, dystrybutorów jednostek, czy depozytariusza. Musimy również zdawać sobie sprawę z faktu, że zyski inwestycyjne każdego funduszu obciążone są różnymi zobowiązaniami, przez co wartość aktywów ulega znaczącemu obniżeniu.

Dodaj komentarz