Czy przed wyjazdem na narty trzeba się dodatkowo ubezpieczyć?Zima to okres, kiedy wiele osób wyjeżdża na narty. Rzadko jednak myślimy, że w czasie wyjazdu może nam się przytrafić nieszczęśliwy wypadek, w związku z tym zapominamy, aby się przed jego skutkami zabezpieczyć wykupując ubezpieczenie. Czy ubezpieczenie przed wyjazdem na narty jest jednak konieczne? Na jaki zakres ochrony powinniśmy się zdecydować?

Zależy w dużym stopniu od tego, gdzie wybieramy się na narty. Osoby, które planują jeździć w Polce potrzebują mniejszego zakresu ochrony. W kraju pewne elementy polisy takie jak:

ubezpieczenie kosztów leczenia;

ubezpieczenie na wypadek akcji poszukiwawczej i ratowniczej

są zbędne. Jeżdżąc na stokach w Polsce te elementy polisy są nam niepotrzebne. Ratownictwo górskie w Polsce jest bezpłatne, a prawo do leczenia zapewnia nam powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ale już wyjazd w alpejskie, czy nawet położone na Słowacji ośrodki narciarskie powinien nas skłonić do wybrania większego zakresu ochrony.

 Jakie elementy polisy mogą być niezbędne?

Oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia i akcji poszukiwawczej i ratowniczej na zagranicznych stokach może się nam przydać:

ubezpieczenie NNW;

OC;

ubezpieczenie bagażu.

Ubezpieczenie NNW ochroni nas przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku w wyniku, którego złamiemy na przykład nogę. Odszkodowanie, które otrzymamy od swojego ubezpieczyciela będziemy mogli przeznaczyć na rehabilitację. Polisa NNW zapewnia także ochronę rodziny na wypadek naszej śmierci. Z kolei polisa OC zwolni nas od odpowiedzialności finansowej, jeśli na stoku wyrządzimy szkodę innej osobie. Szkoda ta może dotyczyć zarówno zdrowia, jak też sprzętu narciarskiego tej osoby. Poszkodowany przez nas narciarz otrzyma za wyrządzone przez nas szkody odszkodowanie od naszego ubezpieczyciela. Na urlopie może też zginąć lub zostać skradziony nasz bagaż. Przed skutkami zagubienia lub kradzieży ochroni nas ubezpieczenie bagażu. Niektórzy ubezpieczyciele jako bagaż uznają także sprzęt narciarski, w innych trzeba go ubezpieczać dodatkowo.

Dodaj komentarz