Polisa na życie to szereg zapisów prawnych, które warto dokładnie poznać zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy. Wiele osób zastanawia się, czy udane samobójstwo zwalnia ubezpieczyciela z konieczności wypłaty odszkodowania osobie uposażonej.

Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Czas samobójstwa

Artykuł 833 kodeksu cywilnego bardzo dokładnie określa, kiedy ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia mimo tego,że śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek próby samobójczej. Świadczenie nie jest wypłacane wtedy, kiedy samobójstwo miało miejsce przed upływem dwóch lat od dnia, w którym podpisana została umowa. Jeżeli nastąpiło po tym czasie, ubezpieczyciel nie ma podstaw, aby odmówić wypłaty odszkodowania.

Zakres ubezpieczenia

Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek wypłaty odszkodowania istnieje tylko wtedy, kiedy próba samobójcza została uwzględniona w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają ten zapis do umowy. Jeżeli chcemy mieć pewność, że w przypadku naszej próby samobójczej osoby bliskie otrzymają wypłatę świadczenia, musimy sprawdzić, czy samobójstwo uwzględnione zostało w zakresie ochrony. Jeżeli nie, możemy próbować negocjować z ubezpieczycielem. Trzeba jednak pamiętać, że taki zapis może skutkować podniesieniem wysokości składki.

Jaki jest ogólnie przyjęty trend?

Czy samobójstwo wiąże się z odmową wypłaty odszkodowania?Analizując umowy podpisywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, można zauważyć, że większość z nich nie decyduje się na wprowadzenie samobójstwa do zakresu ochrony. Wynika to między innymi z obawy przed próbami wyłudzeń odszkodowania przez osoby, które już w momencie podpisywania umowy wiedziały, że chcą odebrać sobie życie. Wykupienie polisy to dla takich osób gwarancja, że nie pozostawią swoich bliskich bez odpowiedniego wsparcia i zabezpieczenia finansowego. Negocjowanie z towarzystwem ubezpieczeniowym jest zawsze możliwe. Warto jednak pamiętać, że proponując rozszerzenie zakresu ochrony także na samobójstwo, sami fundujemy sobie podniesienie składki.

Dodaj komentarz