Czy ubezpieczenie jest wymogiem koniecznym?Obecna rzeczywistość stwarza wiele sytuacji, w których życie i zdrowie człowieka narażone zostaje na niebezpieczne sytuacje. Wypadki losowe, choroby, nieszczęśliwe wypadki komunikacyjne to niemalże codzienność. Nie da się ich wyeliminować, ale można złagodzić ich efekty dzięki wykupieniu ubezpieczenia; właściwa polisa ubezpieczeniowa zagwarantuje ochronę. Polisy takie, w firmach zajmujących się ubezpieczeniami opracowywane są dla szerokiej gamy produktów.

Sytuacja na rynku

Firmy ubezpieczeniowe dopasowują swoją ofertę do potrzeb klienta i obecnej sytuacji na rynku. W zależności od zapotrzebowania wprowadzane są coraz to nowsze polisy, na przykład ubezpieczenia na wypadek choroby. Zdecydowanie najbardziej popularne są ubezpieczenia komunikacyjne. Wykupić je musi każdy posiadacz samochodu, a że obecnie niemalże każda dorosła osoba posiada samochód, ta gałąź ubezpieczeniowa działa niezwykle prężnie. Poza tym ubezpieczenie samochodu jest warunkiem koniecznym jego użytkowania. Niewykupienie polisy OC pociąga za sobą znaczące konsekwencje. Fundusz gwarancyjny może wylosować takiego posiadacza nieubezpieczonego samochodu i nałożyć na niego odpowiednio wysoką karę pieniężną. Poza tym ubezpieczenie OC pojazdu umożliwia pokrycie strat i kosztów, które wynikają przy okazji wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych.

Ubezpieczenie majątkowe

Wiele osób wykupuje również szeroko rozumiane ubezpieczenia majątkowe i na życie. Ubezpieczenia domów i mieszkań niwelują ewentualne straty będące wynikiem nieprzewidzianych okoliczności losowych (pożary, powodzie, kradzieże, włamania). Ubezpieczenia na życie umożliwiają uzyskanie odszkodowań w razie śmierci bliskiej osoby, pokrywają koszty leczenia szpitalnego, często również stanowią swego rodzaju lokatę kapitału, jeśli takie ubezpieczenie na życie połączone jest z funduszem inwestycyjnym. Popularnym ubezpieczeniem jest także ubezpieczenie wykupywane przy okazji wyjazdów urlopowych czy to krajowych czy zagranicznych. Przydaje się ono nie tylko w przypadku wypadków, ale i zwyczajnych kłopotów ze zdrowiem. Szczególnego znaczenia nabiera ono w momencie wyjazdu zagranicznego.

Dodaj komentarz