Czy warto mieć plan inwestycyjny?Zarabianie pieniędzy to źródło ich gromadzenia. Zarabiam, więc oszczędzam. Ale jeśli już udało mi się zaoszczędzić to co dalej? Inwestować. Obecnie na rynku inwestycyjnym mamy do dyspozycji taką szeroka gamę produktów, za pomocą których możemy inwestować, że trzeba to wykorzystywać. Produkty inwestycyjne dostępne są dla każdego, kto posiada środki, które może przeznaczyć na pomnażanie. Przykładem takiego produktu może być lokata bankowa. Niestety, coraz słabiej oprocentowane, blokujące gotówkę da stosunkowo długi czas, stają się coraz mniej atrakcyjne. Rozwiązaniem przynoszącym większe i w miarę pewne zyski są fundusze inwestycyjne. Ich rodzaje dostosowane są i do portfela inwestora, i do oczekiwanych zarobków, jakie chce on osiągnąć, i do stopnia ryzyka, jakie jest w stanie podjąć.

Fundusze otwarte i zamknięte

Fundusze inwestycyjne dzieli się zasadniczo na otwarte i zamknięte. Te pierwsze przeznaczone są dla inwestorów debiutujących i takich, którzy dysponują niedużymi kwotami pieniędzy. Fundusze zamknięte maja wąskie grono adresatów. Wymagają dużych nakładów pieniężnych. Tu inwestuje się nawet miliony. Powierzając pieniądze funduszowi, nie dysponujemy nimi sami. Osoba, która je inwestuje opracowuje na nasze potrzeby i zgodnie z naszymi oczekiwaniami odpowiedni plan inwestycyjny. Uwzględnia on ilość środków do dyspozycji, bierze pod uwagę ryzyko straty i przewiduje prognozowane zyski. Taki plan inwestycyjny może być korygowany w czasie. Wiadomo, ze poniesione straty będą wymagały zmiany w lokalizacji środków na taka, by odpracować to, co się straciło.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Ciekawym sposobem inwestowania pieniędzy jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Działa on na podobnych zasadach, z tym, że środki zewnętrzne lokuje się nie w akcjach czy udziałach spółek i towarzystw zewnętrznych, ale we własnym kapitale towarzystwa. Dopiero wraz ze zgromadzonymi tam środkami, całość zostaje inwestowana. Zysk indywidualnego klienta, jest jednocześnie zyskiem funduszu. Inwestycje w fundusze to dobry sposób na pomnażanie pieniędzy. Bezpieczny i przynoszący zyski w stosunkowo krótkim czasie.

Dodaj komentarz