Czy warto ubezpieczać się przed wyjazdem w góry?Jeśli planujemy spędzić swój urlop w górach, to zastanówmy się, czy nie warto wykupić ubezpieczenia turystycznego. Posiadanie takie ubezpieczenia powinny rozważyć zwłaszcza te osoby, które wybierają się w te góry poza Polskę. Poza granicami naszego kraju akcje ratowników górskich są odpłatne, podobnie zresztą, jak usługi medyczne. Zakres ubezpieczenia, na który powinniśmy się zdecydować zależy więc także od celu naszej podróży.

W kraju powinno nam wystarczyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pomoc medyczną otrzymamy zarówno w przychodniach, jak i w szpitalnych oddziałach ratunkowych bezpłatnie, gdyż jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Jakie ubezpieczenie za granicę?

Wyjazd poza granicę Polski powinien nas skłonić do wykupienia ubezpieczenia zapewniającego przede wszystkim możliwość korzystania z placówek medycznych nieodpłatnie. Powinniśmy więc nie tylko zabrać ze sobą kartę EKUZ, ale dodatkowo wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym ubezpieczenie kosztów leczenia. Dzięki temu nie tylko skorzystamy z usług medycznych nie ponosząc żadnych kosztów, ale będziemy mieli zapewniony także zwrot kosztów transportu medycznego. Karta EKUZ nam tego nie gwarantuje. Przy tym ubezpieczeniu ważna jest suma ubezpieczenia, musi być na tyle wysoka, aby w całości pokryła koszty leczenia.

Jakie ubezpieczenie w polskie góry?

Kolejnym elementem ubezpieczenia powinno być ubezpieczenie na wypadek akcji poszukiwawczej i ratowniczej. Tylko w Polsce akcje te są przeprowadzane bezpłatnie, w pozostałych krajach Europy trzeba koszty pokryć. Nie są one niskie, szczególnie wysokie zaś w krajach alpejskich oraz jeżeli wymagają użycia do poszukiwań lub akcji ratowniczej śmigłowca. Dodatkowo warto wykupić ubezpieczenie NNW i assistance. To ostatnie ubezpieczenie zapewnia nam bardzo różnorodną pomoc i opieką ze strony ubezpieczyciela i to niezależnie od pory dnia czy nocy, w jakiej tej pomocy potrzebujemy.

Dodaj komentarz