Czy warto wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu?Wykupując wycieczkę lub wczasy nie bierzemy pod uwagę, że z przyczyn od nas niezależnych nasz wyjazd nie dojdzie do skutku. Życie jednak lubi nas zaskakiwać i może nam przygotować przykrą niespodziankę, która zmusi nas do rezygnacji z wyjazdu. Przed takimi sytuacjami możemy się zabezpieczyć wykupując odpowiednie ubezpieczenie.

Przyczyn, dla których zrezygnujemy z zarezerwowanych wcześniej wczasów lub wycieczki może być wiele: poważna choroba, kataklizm, zgon bliskiej nam osoby, odwołanie decyzji o udzieleniu nam urlopu w pracy. Są to sytuacje, w których rzadko myślimy, że właśnie ponieśliśmy konkretną stratę finansową. Kiedy jednak dojdziemy do siebie, będziemy jednak chcieli odzyskać przynajmniej część zainwestowanych pieniędzy. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy wcześniej wykupiliśmy polisę chroniącą na wypadek odwołania wyjazdu.

 Co na ten temat mówi OWU?

Sytuacje z powodu, których klient może odwołać lub przełożyć wyjazd są jasno zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pomiędzy poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi są pewne, niewielkie różnice, ale w większości z nich powodem rezygnacji są sytuacje, na które ubezpieczony nie ma wpływu. Powodem może być na przykład zdarzenie takie jak powódź lub pożar, czy konieczność wzięcia udziału w mających miejsce na terenie Polski czynnościach prawnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie także wtedy, kiedy powodem rezygnacji będzie:

choroba bliskiej osoby, która wymaga sprawowania nad tą osobą opieki;

poważna choroba lub wypadek – w tym przypadku musimy to udokumentować przedstawiając w firmie ubezpieczeniowej zaświadczenie lekarskie.

 Zakres ubezpieczenia

Zanim podpiszemy umowę sprawdźmy zakres naszego ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe zwrócić mogą jedynie część poniesionych wydatków lub ich cały koszt. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel może nam zwrócić za koszty przejazdu lub koszty związane z pobytem w ośrodku. Możemy też wykupić ubezpieczenie, które uchroni nas przed stratami, jeśli wyjazd nie dojdzie do skutku z winy biura podróży.

Dodaj komentarz