Czy warto wykupować ubezpieczenie dla podróżnych?Otwarte granice, polepszająca się sytuacja materialna sprawiają, że liczba Polaków spędzających urlop na zagranicznych wczasach stale rośnie. Wiele z tych osób zapomina jednak, że na urlopie także można zachorować, rzadko więc decydują się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Co więcej, osoby te są zdania, że wystarczy im ubezpieczenie dołączone w pakiecie do wykupionych wczasów? Czy tak jest rzeczywiście? Czy polisa oferowana przez biuro podróży daje nam właściwe zabezpieczenie?

Biura podróży, które działają w naszym kraju mają obowiązek ubezpieczania swoich klientów. Większość z nich wybiera jednak dla swoich klientów niskie sumy ubezpieczenia. Bardzo często suma ta jest tak niska, że nie pokrywa w całości kosztów leczenia, a tym bardziej kosztów transportu medycznego i to nawet z krajów położonych w niezbyt dalekiej odległości od Polski.

 Czy Europejska Karta Leczenia Europejska jest wystarczająca?

Przede wyjazdem do krajów Unii Europejskiej nie zapomnijmy zabrać ze sobą karty EKUZ. Dzięki niej mamy zapewniony bezpłatny dostęp do najbardziej podstawowych świadczeń medycznych. Może ją otrzymać każdy kto jest ubezpieczony w NFZ. Karta jest wydawana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej bezpłatnie. Ale w jej ramach Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów transportu medycznego, koszt takiego transportu musimy pokryć sami.

 

Co zyskamy wykupując ubezpieczenie turystyczne?

Posiadając prywatne ubezpieczenie turystyczne mamy zapewnione:

usługi medyczne niezależnie od miejsca pobytu;

dostęp do publicznych, jak też prywatnych placówek służby zdrowia;

bezpłatny transport medyczny;

transport zwłok;

ubezpieczenie assistance.

Do polisy turystycznej możemy wykupić opcje dodatkowe. Mogą to być:

ubezpieczenie NNW;

polisa OC;

ubezpieczenie na wypadek akcji poszukiwawczej i ratowniczej.

Ubezpieczenia turystyczne nie są drogie zwłaszcza wtedy, kiedy porównamy je z kosztami zagranicznych wycieczek i wczasów. Zastanówmy się, czy korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia nie są warte poniesienia dodatkowych kosztów.

Dodaj komentarz