Wybierając polisę na życie zabezpieczamy nie tylko swoją przyszłość, ale także przyszłość swoich najbliższych. Podejmując decyzję o ubezpieczeniu się musimy pamiętać, że zakłady ubezpieczeń naliczając składki uwzględniają bardzo różne czynniki. Jednym z nich jest wykonywany zawód przez osobę ubezpieczającą się.

 

Zanim zakład ubezpieczeń podpisze z nami umowę ubezpieczenia, jego przedstawiciel wręczy nam do wypełnienia ankietę. Ankieta ta zawiera sporą liczbę szczegółowych pytań, wśród nich są także pytania o zawód, który wykonujemy. Rodzaj wykonywanego przez nas zawodu może wpłynąć na wysokość składki. Dlaczego?

 

Zawody podwyższonego ryzyka urazu lub śmierci

Ubezpieczanie osób wykonujących takie zawody jest dla zakładu ubezpieczeń związane z większym ryzykiem. Dlatego stosują one zwyżki składki dla osób, które wykonują jeden z następujących zawodów:

  • górnika;
  • pilota;
  • ratownika górskiego;
  • strażaka;
  • ratownika medycznego;
  • policjanta.

Dodatkowo do osób, które muszą liczyć się ze zwiększoną składką należą osoby, które pracują w zakładach przemysłu ciężkiego oraz osoby pracujące na wysokościach. Większość z nas świetnie zdaje sobie sprawę z tego iż wypadek nie musi mieć związku z wykonywaną pracą. Ale śledząc statystyki uznano, że wymienione wyżej grupy zawodowe są grupami szczególnie narażonymi na urazy. Ryzyko zgonu w ich przypadkach także jest większe niż na przykład w przypadku osób wykonujących bezpieczny zawód bibliotekarza.

 

Czy przy ustalaniu składki zakłady ubezpieczeń sugerują się jedynie zawodem?

Czy wysokość składki przy ubezpieczeniu na życie uzależniona jest od wykonywanego zawodu?Na wysokość składki wpływ ma nie tylko zawód. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym zostanie wzięty pod uwagę wiek osoby ubezpieczającej się, jej stan zdrowia, uprawiane przez nią sporty i prowadzony tryb życia. Są towarzystwa ubezpieczeniowe, który wyliczając składkę zwracają uwagę także na płeć osoby ubezpieczającej się. Ustalając wysokość składki, zakład ubezpieczeń ocenia swoje ryzyko. Generalnie więc w przypadku zwiększonego ryzyka, rośnie wysokość składki. Ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela jest ocenianie na podstawie wielu czynników.  

Dodaj komentarz