Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?Od dwudziestu lat jesteśmy narodem, który coraz częściej podróżuje w celach służbowych, ale też w celach turystycznych. Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej mamy możliwość podróżowania do innych państw członkowskich bez konieczności posiadania paszportu i wizy. Jest jednak dokument, który koniecznie powinniśmy przy sobie posiadać. Tym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dlaczego przy wyjazdach do krajów unijnych jest to dokument niezbędny?

Dzięki karcie EKUZ każdy z nas w czasie pobytu za granicą może skorzystać z pomocy medycznej na terenie każdego państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej. Karta ta umożliwia nam bezpłatne korzystanie z pomocy medycznej na wypadek zachorowania, ale też w razie wypadku.

 W jakich krajach karta obowiązuje?

Wszystkie państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej udzielą nam pomocy medycznej, kiedy będziemy jej potrzebowali. Oprócz tego na taką samą, bezpłatną pomoc medyczną możemy liczyć na terenie państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale też na terenie Szwajcarii.Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać wszystkie osoby, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Także członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonej w NFZ mogą ubiegać się o wydanie karty. Kartę mogą otrzymać także dzieci do osiemnastego roku życia. Pamiętajmy jednak, że wyjeżdżając całą rodziną, każdy z jej członków musi posiadać swoją własną kartę.

 Kto otrzyma kartę?

Do otrzymania karty nie jest ważny cel naszego wyjazdu, musi to być jednak tylko wyjazd czasowy. Jest jedno zastrzeżenie: kiedy zostaliśmy zatrudnieni legalnie w jednym z państw Unii Europejskiej nie możemy tej karty otrzymać. Osoby legalnie pracujące poza polską nie znajdują się już w polskim systemie ubezpieczeń. Po kartę możemy się udać do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożenie wniosku i wydanie karty EKUZ jest zwolnione z jakichkolwiek opłat.Każdy kto wyjeżdża na pobyt czasowy do jednego z państw Unii Europejskiej powinien koniecznie wyrobić przed wyjazdem kartę EKUZ.

Dodaj komentarz