Każdy kto sięga po ubezpieczenie chce to zrobić ponieważ oczekuje dodatkowej ochrony i wsparcia finansowego w trudnej sytuacji życiowej. Ubezpieczenie nnw jest bardzo popularną polisą mającą charakter osobowy.

Jednak jej podstawowa forma dostępna jako część ubezpieczeń pakietowych może nie spełnić naszych oczekiwań. A to ze względu na specyficzną definicję nieszczęśliwych wypadków stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Według niej nieszczęśliwy wypadek to – zdarzenie niezależne od woli, gwałtowne i nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezwiązane z jakimkolwiek istniejącym stanem chorobowym i które miało miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Co to oznacza dla ubezpieczeniowego?

A to, że żaden wypadek będący powodem nagłego zachorowania nie będzie skutkował wypłatą odszkodowania. Dużo lepiej zdecydować się na ubezpieczenie nnw wykupywane indywidualne, które ma dużo szerszy zakres ochrony. Chronią klienta począwszy od zdarzeń, takich jak pobyt w szpitalu, złamania i oparzenia, po poważniejsze skutki nieszczęśliwych wypadków: trwałe inwalidztwo, operacje, czy nawet śmierć. Do tego dochodzą dodatkowe świadczenia assistance.

A dzięki temu możemy otrzymać?

-organizację transportu medycznego

-organizację rehabilitacji

-zakup i dostarczenie lekarstw

A także wiele innych.

Niektóre polisy nnw długoterminowe zakładają w razie inwalidztwa wypłatę wieloletniej renty dla ubezpieczonego i działają również poza granicami kraju.

A co powiesz na rosnącą sumę ubezpieczenia?

To możliwe. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nagradzają w ten sposób swoich lojalnych klientów, a wzrost składki w ciągu roku może osiągnąć nawet 10%. Opłaca się być lojalnym klientem, w ten sposób kiedy już dojdzie do konieczności wypłaty świadczenia procedura odbędzie się szybko, a my być może zostaniemy zwolnieni z konieczności dostarczania części dokumentacji. Jako stały klient możemy też dostać lepszą składkę na inne ubezpieczenie.

Możesz więcej

Przykładowo rozszerzyć ochronę na swoich bliskich na preferencyjnych warunkach. dobrych polisach NNW dostępnych na rynku, ubezpieczający może objąć ochroną małżonka lub partnera/partnerkę oraz pozostające na ich utrzymaniu dzieci bez konieczności podnoszenia składki ubezpieczeniowej. Nowonarodzone dzieci są nawet obejmowane ochroną automatycznie. Bezcenne.

Automatyczne odnowienie

W polisach indywidualnych o szerokim zakresie ochrony ubezpieczyciele dbają o swojego klienta do tego stopnia, że nie zmuszają go do myślenia o terminie zakończenia polisy i odnawiają ją au tomatynie aby zapewnić ciągłość ochrony.

Dodaj komentarz