Dlaczego warto ubezpieczyć dom?Dom jest inwestycją wieloletnią. Często stanowi cały dorobek życia. W domy ludzie inwestują swoje oszczędności, zaciągają kredyty, by je odnawiać, remontować, wyposażać. Często domy staja się przedmiotem darowizn i spadków. Stanowiąc pamiątkę rodzinną, stają się dziedzictwem. Tak, czy inaczej niewątpliwie stale wymagają nakładów finansowych. Wymagają dbania o nie. Wyrazem troski o posiadany dom jest również to, czy posiada on ubezpieczenie. Ubezpieczenie domu powinno być priorytetem dla każdego jego posiadacza. Polisa dotycząca domu może uwzględniać tylko ubezpieczenie budynku lub obejmować ochrona również wszystko to, co się w nim znajduje.

Wariant polisy

Wybór wariantu polisy wcale nie jest sprawą łatwą. Wymaga przemyślenia i skrupulatnego przeliczenia. Wartość kwoty ubezpieczeniowej zależy od wartości wpłaconej składki. Ta z kolei wynika z szacunkowych przeliczeń wartości domu. Decydują o tym jego powierzchnia i rodzaj materiałów, z jakich został wykonany. Chcąc ubezpieczyć wyposażenie do domu, także trzeba oszacować wartość znajdujących się w nim sprzętów i urządzeń. Ich wartość wpływa na kwotę składki. Wysokość składki przekłada się na gwarantowaną kwotę ubezpieczenia. Ubezpieczenie nieruchomości jest ważną sprawą. Każdy nieprzewidziany wypadek losowy, może narazić nas na utratę dorobku życia.

Pożar i powódź

Pożar czy powódź może pozbawić nas miejsca do życia. Ubezpieczenie domu, w razie takiej tragedii zapewni nam odszkodowanie, które pozwoli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Poza tym ubezpieczenie domu może uwzględniać wypłatę odszkodowania w wypadku kradzieży. Regulują to dodatkowe zapisy w polisie ubezpieczeniowej. Specjalnego rodzaju polisy dotyczą także domów dopiero co budowanych. Przedmiotem ich ochrony stają się wówczas wszystkie elementy znajdujące się na placu budowy, zarówno to, co już zbudowane, jak i materiały, które mają być wykorzystane. To doskonałe zabezpieczenie przed złodziejami, wandalami czy nieprzychylnościami losu. Ubezpieczenie domu, to również swego rodzaju inwestycja.

Dodaj komentarz