Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – z jakimi kosztami się wiąże?Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał. Stanowi ona 9% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że kwota przeciętnego wynagrodzenia jest zwykle podawana do wiadomości publicznej przez Główny Urząd Statystyczny. Niemniej jednak podobną informację można również uzyskać bezpośrednio w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatem wartość składki można obliczyć na podstawie: kwoty przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku. Przykładowo za III kwartał 2015 r. to było 4.280,80 zł. kwoty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wartości przeciętnego wynagrodzenia obowiązująca w I kwartale 2016 r. to 385,27 zł.

Zakład ubezpieczeń społecznych

Ową składkę należy przekazać na właściwy rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tak więc w sierpniu należy zapłacić za lipiec. Niestety osoby, które już od dłuższego czasu pozostają bez ubezpieczenia zdrowotnego, powinny liczyć się z tym, że przed wydaniem zgody na opłacanie dobrowolnej składki będą musiały one ponieść dodatkowe koszty. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wysokość opłaty jest uwarunkowana faktem, jak długa była przerwa w jej opłacaniu.

Dopłata do ubezpieczenia

Wartość dopłaty ustala się zwykle procentowo od dochodów, które przyjęte są jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa była dłuższa niż 3 miesiące i trwała nieprzerwanie: 20% – przerwa powyżej 3 miesięcy do roku, 50% – przerwa powyżej roku do 2 lat, 100% – przerwa powyżej 2 lat do 5 lat, 150% – przerwa powyżej 5 lat do 10 lat, 200% – przerwa powyżej 10 lat. Należy również dodać, że na wniosek osoby ubiegającej się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dyrektor NFZ może odstąpić od powyższej opłaty lub rozłożyć ją na raty. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia członków rodziny nie ponosi się dodatkowych kosztów.

Dodaj komentarz