Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotneO możliwości opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zwykle należy ubiegać się w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym też celu wystarczające staje się wypełnienie odpowiedniego wniosku i opłacenie składki miesięcznej. Zanim jednak przystąpisz do uzupełniania dokumentów musisz dokładnie sprawdzić, jakich formalności należy dopełnić. Otóż składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może opłacać ktoś, kto nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Najczęściej spotykanym przykładem są osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub umowach zlecenia.

Dopełnianie formalności

Co ważne, osoba jaka to ubiega się o dobrowolnie ubezpieczenie zdrowotne powinna zadbać o to, aby zgłosić również do ubezpieczenia swoich członków rodziny – dziecko, małżonka, czy dziadków. W celu dopełnienia formalności przy składaniu wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w placówce NFZ wymagane są następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość, wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym z NFZ, poświadczenie wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia – np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej, potwierdzenie zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej, czy też decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej. Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zostaje zwykle zawarte na podstawie umowy na czas nieokreślony. Warto zaznaczyć, że owe porozumienie może zostać rozwiązane na pisemny wniosek samej osoby ubezpieczonej.

Zawarcie umowy

Po tym jak zostanie zawarta umowa należy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, złożyć w ZUS wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku zgłoszenia członków rodziny dodatkowo inny druk Za każdy miesiąc dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy przekazywać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Spełniając te warunki możliwe staje się skorzystanie z możliwości jakie niesie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Dodaj komentarz