EKUZ, czyli ubezpieczenie na wyjeździe z Narodowego Funduszu ZdrowiaDecydując się na zagraniczny wyjazd, zawsze trzeba myśleć perspektywicznie. Nigdy nie mamy pewności, kiedy przytrafi się nam choroba lub uraz. Dlatego tak ważne jest zadbanie o darmową opiekę medyczną. W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej wystarcza wyrobienie karty EKUZ, która zagwarantuje nam dostęp do bezpłatnej pomocy medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to imienny dokument poświadczający, że mamy prawo do korzystania z darmowej pomocy medycznej. Wyrobić należy ją przed wyjazdem, a już podczas jego trwania zawsze mieć przy sobie. Dzięki niej za udzieloną nam pomoc medyczną nie będziemy musieli płacić.

 W jakich państwach obowiązuje EKUZ?

Już sama nazwa wskazuje, że karta EKUZ zapewnia nam pomoc medyczną na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie mając ją przy sobie, z pomocy takiej można skorzystać w Szwajcarii oraz na terenie tych państw, które wchodzą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EKUZ nie zapewnia bezpłatnej pomocy medycznej na terenie państw spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że już podczas wyjazdu do Egiptu nie będziemy mogli na podstawie karty EKUZ uzyskać darmowej opieki medycznej.

 Kto może uzyskać kartę EKUZ?

Warunkiem otrzymania karty EKUZ jest przede wszystkim posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski. Mają je wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, a także osoby zarejestrowane w urzędzie pracy oraz prowadzące własną działalność gospodarczą. Karta EKUZ przysługuje również dzieciom takich osób oraz ich małżonkom. Trzeba pamiętać, że każdy musi posiadać swoją imienną kartę EKUZ. Nie są tu wyjątkiem dzieci, które nie ukończyły jeszcze osiemnastu lat. Tylko imienna karta EKUZ uprawnia do uzyskania bezpłatnej pomocy medycznej na terenie danego państwa. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to obowiązkowy dokument dla tych wszystkich, którzy wyjeżdżają do jednego z państw europejskich. Trzeba o tym pamiętać przed wyjazdem. Dzięki karcie można bez obaw o wysoki rachunek udać się do lekarza na przykład w Niemczech czy Włoszech.

Dodaj komentarz