Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Każdy, kto decyduje się na wyjazd poza granice naszego kraju – bez względu na to, czy turystyczny, czy biznesowy – musi pamiętać o zapewnieniu sobie odpowiedniej opieki medycznej. W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej nie można zapomnieć o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ten niewielki dokument może naprawdę uratować nam nie tylko zdrowie, ale również kieszeń.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że mamy prawo do darmowej opieki medycznej. Posiadając kartę EKUZ, możemy skorzystać z leczenia zarówno w przychodni, jak i w szpitalu. Za darmo dostaniemy również pomoc pogotowia ratunkowego.

Gdzie obowiązuje karta?

Już sama jej nazwa mówi dużo – EKUZ obowiązuje na terenie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Jest ważna także w Szwajcarii, która jest państwem neutralnym i do UE nie weszła.

Komu przysługuje karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ. Oznacza to, że aby otrzymać kartę EKUZ, należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kartę taką mogą otrzymać również członkowie najbliższej rodziny osoby ubezpieczonej. Nie można jednak zapomnieć o jednym: kartę każdy musi posiadać swoją. Odnosi się to nawet do niepełnoletnich dzieci. W przypadku wyrabiania karty EKUZ nie ma znaczenia w jakim celu wyjeżdżamy z Polski. O kartę tą mogą się więc ubiegać osoby wyjeżdżające zarówno turystycznie, jak i naukowo czy do pracy. Trzeba jednak pamiętać, że z momentem podjęcia legalnego zatrudnienia w danym kraju karta EKUZ wydawana w Polsce przestaje obowiązywać. Składki zdrowotne są bowiem odprowadzane w innym kraju.

Jakie informacje można znaleźć na karcie?

Karta EKUZ zawiera ściśle określone dane o jej właścicielu. Przede wszystkim znajduje się na niej imię i nazwisko posiadaczy karty. Do tego dochodzi także data urodzenia oraz numer PESEL. Na karcie znajduje się również numer oddziału NFZ, w którym karta była wyrabiana. Karta EKUZ nie jest bezterminowa. W związku z tym dostrzec można na niej datę ważności.

Dodaj komentarz