Wybierając ubezpieczenie mieszkania bardzo często określamy maksymalną cenę, jaką to jesteśmy w stanie zapłacić. Wtedy to bardzo często dochodzi do sytuacji, w której to zadowalamy się pierwszą ofertą, która odpowiada wybranej przez nas wysokości sumy ubezpieczenia. Tymczasem wybór dokonany w taki właśnie sposób nie jest w stanie spełnić wszystkich naszych oczekiwań. Dopiero kiedy zrozumiemy zasady obliczania składki, jesteśmy w stanie poznać związany z nią zakres ochrony i będziemy mogli zdefiniować własne potrzeby.

Obliczenie kosztów

Wtedy to możliwe stanie się ustalenie, ile w zasadzie będzie nas kosztowało ubezpieczenie mieszkania. Czynnikiem, który najbardziej odbija się na wysokości składki jest suma ubezpieczenia. Im jest ona wyższa suma, tym więcej musimy zapłacić i dopiero wpływ innych czynników może ten wzrost złagodzić lub wręcz zahamować. Jednak w momencie, gdy zawyżymy sumę ubezpieczenia, to zmuszeni będziemy płacić wyższą składkę, a z kolei ubezpieczyciel i tak wypłaci nam w razie wystąpienia szkody świadczenie, które nie będzie przekraczało kwoty niezbędnej na przywrócenie stanu pierwotnego. W momencie, gdy ustalimy sumę ubezpieczenia na poziomie zbyt niskim to w przypadku wystąpienia szkody będziemy musieli liczyć się z ograniczonym świadczeniem co może nie być wystarczające do jej usunięcia.

Rozszerzenie polisy

Kolejnym aspektem bardzo ważnym jest zakres ochrony. Pamiętaj o tym, że najtańsze będzie ubezpieczenie samych murów. Wszystkie kolejne rozszerzania polisy – o domowe ruchomości, ubezpieczenie od kradzieży etc. – oznaczać będzie zwiększenie składki. Musimy również zdawać sobie sprawę z faktu, że dodatkowe polisy ubezpieczeniowe często są w stanie zapewnić ochronę kompleksową poprzez wychodzenie poza naszą nieruchomość. Niemniej jednak może to być ubezpieczenie oc mieszkania – to rozwiązane będzie w stanie pokryć szkody wynikające z tytułu zalania sąsiada przez wodę z naszej zepsutej pralki, ubezpieczenie assistance czy nawet ubezpieczenia medyczne.

Dodaj komentarz