Towarzystwa ubezpieczeniowe obserwują wzrost liczby klientów zainteresowanych zakupem polisy na życie. Skąd ten wzrost? Otóż coraz więcej osób jest zdania, że polisa na życie jest jedną z najlepszych form zabezpieczenia siebie i swoich bliskich na wypadek utraty pracy, poważnej choroby, uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci.

Jakimi kryteriami należy się kierować wybierając polisę na życie? Jaka oferta będzie dla nas najbardziej korzystna?

Jak nie wybierać polisy na życie

Wybierając rodzaj polisy na życie nie kierujmy się wskazówkami krewnych, znajomych lub przyjaciół. Polisa dobra dla nich, nie musi się okazać dobra także dla nas. Raczej też nie warto przy wyborze polisy kierować się telewizyjną lub radiową reklamą. Dobra polisa na życie raczej nie potrzebuje tego typu reklamy, obroni się sama. Decydujące nie powinna być także wysokość składki, którą będziemy płacić po wykupieniu polisy.

Wykluczenie odpowiedzialności – podstawowe kryterium przy wyborze polisy

Wykluczenie odpowiedzialności powinno być dla nas podstawowym kryterium przy wyborze polisy na życie. Co oznacza dla nas to sformułowanie? Zanim podpiszemy umowę zapytajmy, z jakich powodów towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych odmawia wypłaty świadczenia bliskim osób, których śmierć była wynikiem AIDS. Z odmową wypłaty świadczenia mogą spotkać się także bliscy osób, które popełniły samobójstwo. Zakres ochrony może być negocjowany.

Jakie rodzaje składek

Jak dokonać dobrego wyboru polisy na życieTowarzystwa ubezpieczeniowe mogą nam zaproponować składkę jednorazową lub składkę płaconą regularnie. Wybierając składkę jednorazową wpłata pieniędzy na konto towarzystwa ubezpieczeniowego będzie jednorazowa, ale w znacznej wysokości. Z kolei wybierając składkę regularną mamy więcej możliwości do wyboru. Składki regularne możemy płacić:

raz w roku;

raz na sześć miesięcy

raz na trzy miesiące

raz na miesiąc

Składki miesięczne są najczęściej wybierane przez klientów, gdyż jednorazowo wymagają zainwestowania mniejszych kwot.

Dodaj komentarz