Suma ubezpieczenia to kwota do wysokości, której towarzystwa ponosi odpowiedzialność w chwili, kiedy powstaje określona szkoda na rzecz osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić całą wartość ubezpieczenia. Wartość ta to właśnie wspomniana suma ubezpieczenia.

Jeżeli zawierając umowę określimy tę sumę na przykład w wysokości stu pięćdziesięciu złotych, to w razie śmierci osobie uposażonej, towarzystwo ubezpieczeniowe przekaże taką właśnie kwotę.

Kto pomoże nam ustalić sumę ubezpieczenia?

O pomoc w jej ustaleniu możemy zwrócić się do doradcy ubezpieczeniowego. W rozmowie z doradcą będziemy musieli przedstawić nasze zobowiązania, oczekiwania, jakie naszym zdaniem powinna spełniać polisa. Doradca weźmie to pod uwagę, uwzględni także nasz wiek; na podstawie uzyskanych od nas informacji pomoże nam ustalić sumę ubezpieczenia, która (jego zdaniem) będzie dla nas właściwa. W swoich rozważaniach na temat sumy ubezpieczenia warto sugerować się wysokością sumy określonej przez doradcę.

Jakie jeszcze czynniki wpływają na wysokość sumy ubezpieczenia?

Jak jest obliczana wysokość sumy ubezpieczenia?Zobowiązania finansowego ciążące na osobie zainteresowanej ubezpieczenia na życie oraz jej wiek, to nie są jedyne czynniki, które towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę ustalając sumę ubezpieczenia. Ustalając sumę ubezpieczenia towarzystwo uwzględnia dodatkowo:

  • zarobki osoby ubezpieczającej się;
  • posiadane długi – jeśli je mamy, towarzystwo będzie interesowało w jakiej są one wysokości;
  • kwoty, które przeznaczamy na edukację dzieci.

To najbardziej kluczowe czynniki. Ale jest ich znacznie więcej. Towarzystw ubezpieczeniowe interesują się również, ile osób jest na utrzymaniu osoby, która chce wykupić ubezpieczenie. Są także firmy, które w tych wyliczeniach uwzględniają także koszty związane z przyszłym pogrzebem. Wiele osób wybiera zbyt niskie sumy ubezpieczenia sugerując się tym, że zapłacą niższą składkę. Owszem, składka będzie niska, ale nie zapominajmy, że wtedy wypłacone nam świadczenia nie będzie mogło być wysokie.

Dodaj komentarz