Grupowe ubezpieczenia na życie są w naszym kraju bardzo popularne. Większość osób, które są zatrudnione w danej firmie decyduje się je wykupić. Ale osoby te nie zdają sobie sprawy, że ocena ryzyka przez zakład ubezpieczeń wygląda w tym przypadku zupełnie inaczej niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych.

Ocena ryzyka jest bowiem przeprowadzana w stosunku do całej grupy, a nie w stosunku do pojedynczych osób.

Co zakład ubezpieczeń bierze pod uwagę?

W przypadku ubezpieczenia grupowego, zakład ubezpieczeń uwzględnia przede wszystkim:

  • deklarację stanu zdrowia wypełnianą przez pracowników;
  • ankietę zdrowotną dotyczącą także członków jego rodziny;
  • dane osobowe osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy;
  • charakterystykę wykonywanej pracy, która jest dokonywana z podziałem na poszczególne grupy zawodowe;

W zależności od zakładu ubezpieczeń dodatkowo mogą zostać jeszcze uwzględnione inne czynniki. Ubezpieczyciel może więc uwzględnić sumy ubezpieczenia i wiek grupy.

Czy wielkość grupy jest istotna?

Najbardziej korzystną opcją dla zakładu ubezpieczeń jest ubezpieczania grup składających się w większości z osób zdrowych. Składki, które wpłacają te osoby są przeznaczane na wypłatę świadczeń osobom w gorszej kondycji zdrowotnej.

Na jaki okres można zawrzeć ubezpieczenie grupowe?

Jak jest oceniane ryzyko w ubezpieczeniach grupowych?Zdecydowana większość zakładów ubezpieczeń podpisuje umowy na rok czasu. W wielu przypadkach następuje jednak automatyczne wydłużenie polisy na czas nieokreślony. Ale pamiętajmy, że w przypadku automatycznie odnowionej polisy jej warunki nie muszą pozostać takie same. Zmianie może na przykład ulec wysokość składki. Zanim więc podpiszemy umowę, przeczytajmy uważnie jej treść. W przypadku ubezpieczeń grupowych panuje zasada, że im grupa osób ubezpieczonych jest bardziej liczna, tym jest to bardziej korzystne. Za małe grupy uważane są takie, które liczą maksymalnie trzydzieści osób. Duże grupy to te, w skład których wchodzi przynajmniej sto osób. Członkowie grupy liczącej sto osób mogą liczyć na niższe składki niż członkowie grupy trzydziestoosobowej.

Dodaj komentarz