Wypłata pieniędzy z polisy na życie bardzo często następuje po śmierci bliskiej osoby. Sytuacja ta jest dla nas przeżyciem niezwykle stresującym. Do tego wiąże się z koniecznością załatwiania istotnych spraw w różnych urzędach. W przypadku, kiedy osoba zmarła wykupiła polisę na życie, a my jesteśmy upoważnieni do otrzymania pieniędzy pochodzących z polisy na życie czekają nas formalności w towarzystwie ubezpieczeniowy.

Są one zazwyczaj nie skomplikowane, a wypłata pieniędzy następuje stosunkowo szybko.

Szukamy polisy ubezpieczeniowej

Jeżeli chcemy otrzymać po śmierci bliskiej nam osoby świadczenia z polisy na życie musimy być w posiadaniu aktualnej polisy. W przypadku trudności z jej odnalezieniem należy zgłosić się do agenta ubezpieczeniowego, u którego zmarły podpisał polisą. Możemy też zgłosić się bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej, w której zmarły/a miał/a wykupioną polisę. Procedura wypłaty pieniędzy z polisy przebiega znacznie prościej w przypadku, kiedy posiadamy jej oryginał. Ale brak oryginalnej polisy nie oznacza, że pieniądze nie zostaną nam wypłacone. Przedłuży to co najwyżej okres oczekiwania na ich wypłacenie. Warto także zapytać, jakie dokumenty będą nam potrzebne do wypłaty. Komplet potrzebnych dokumentów skróci czas oczekiwania na wypłatę świadczenia.

Wypełniamy formularz o wypłatę świadczenia

Jak otrzymać pieniądze z polisy ubezpieczeniowejTowarzystwa ubezpieczeniowe nie posługują się jednolitymi formularzami. Obowiązujący w danym towarzystwie ubezpieczeniowym wzór formularza możemy ściągnąć z jego strony internetowej. W ten sposób zaoszczędzimy czas. Do wniosku o wypłatę świadczenia trzeba dołączyć:

akt zgonu

kserokopię dowodu osobistego osoby uposażonej do wypłaty świadczenia

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych mogą być potrzebne także dodatkowe dokumenty. Jakie konkretnie powinien nas poinformować agent. Z wypełnionym formularzem i kompletem dokumentów zgłaszamy się osobiście do towarzystwa ubezpieczeniowego lub przesyłamy je pocztą. Pieniądze powinniśmy otrzymać w terminie do trzydziestu dni.

Dodaj komentarz