Towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedają różnego rodzaju ubezpieczenia. Są wśród nich również ubezpieczenia na życie, które są obecnie kupuje coraz więcej osób. Jest to między innymi ten rodzaj polis, które dzisiaj muszą wykupować osoby, którym został przyznany kredyt hipoteczny.

W przypadku ubezpieczeń na życie, możemy wybierać pomiędzy ubezpieczeniem indywidualnym a grupowym. Czym się od siebie różnią oba te rodzaje ubezpieczenia na życie?

Zakres ochrony

W zdecydowanej większości indywidualne ubezpieczenie na życie, zapewnia ochronę tylko osobie ubezpieczonej. W tym przypadku ochroną polisy objęte są takie zdarzenia jak:

  • zgon;
  • uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku;
  • ciężka choroba;
  • pobyt w szpitalu;
  • utrata pracy;
  • inwalidztwo.

W przypadku ubezpieczeń grupowych ochroną polisy objęci są także członkowie rodziny ubezpieczonego: jego małżonek oraz dzieci. W tym przypadku świadczenie może zostać wypłacone w chwili urodzenia się dziecka, w przypadku zgonu współmałżonka, a nawet w przypadku ciężkiego zachorowania dziecka. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe idą jeszcze dalej i wypłacają świadczenia także w przypadku śmierci rodziców lub teściów. Ubezpieczenia grupowe zazwyczaj dostępne są dla pracowników za pośrednictwem pracodawcy.

Zalety

Zakres ochrony ubezpieczenia grupowego jest szerszy niż indywidualnego. W tym drugim jednak przypadku mamy możliwość negocjowania z towarzystwem ubezpieczeniowym zakresu zapewnionej ochrony, w przypadku ubezpieczenia grupowego takiej możliwości nie ma. Wybierając jednak szerszy zakres ochrony musimy zdawać sobie sprawę iż wpłynie to na podwyższenie składki.

Sytuacja rodzinna osoby wykupującej ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć się na życie: grupowo czy indywidualnie?Wybierając jedną z dwóch dostępnych opcji ubezpieczeń, musimy uwzględnić swoją sytuację rodzinną. W przypadku osób samotnych wykupowanie ubezpieczenia grupowego nie ma sensu. Ale osoby, które zdecydowały się założyć rodzinę, śmiało mogą wybrać ubezpieczenie grupowe, które będzie chroniło także członków rodziny. Dodatkowo mogą też zdecydować się na polisę indywidualną.

Dodaj komentarz