Jak wybrać polisę Autocasco

Rynek ubezpieczeń w Polsce jest ciągle rynkiem rozwijającym się, poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, tylko ok. 30% Polaków korzysta z różnych rodzajów ubezpieczeń na życie lub majątkowych.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia dla kierowców możemy podzielić na:

  • obowiązkowe,
  • dobrowolne.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zadaniem OC jest chronienie interesów użytkowników dróg przed ponoszeniem kosztów za szkody powstałe nie z ich winy. Koszty naprawy pokrywane są przez firmę ubezpieczeniową z polisy sprawcy. Zakres ochrony OC jest bardzo ograniczony i dotyczy głównie zdarzeń drogowych, a więc z polisy OC nie dostaniemy odszkodowania za zniszczenie auta na parkingu.

Ubezpieczenie Autocasco

To dobrowolne ubezpieczenie popularnie nazywane AC. Ubezpieczenie to chroni przede wszystkim wartość samochodu i jego wyposażenie. W odróżnieniu od OC odszkodowanie wypłacane jest także w sytuacji spowodowania wypadku przez właściciela polisy. W zależności od wybranej opcji ubezpieczenie AC może dodatkowo obejmować zniszczenia pojazdu powstałe w wyniku:

  • pożaru,
  • powodzi,
  • gradobicia,
  • zniszczenia umyślnego przez osoby trzecie,
  • zderzenia ze zwierzętami.

Polisy AC oferowane przez ubezpieczycieli bardzo różnią się między sobą, dlatego przed jej wyborem warto dokładnie zapoznać się nie tylko z wysokością składki, ale także z zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela (jakie zdarzenia obejmuje), wysokością odszkodowania w przypadku uznania całkowitej szkody (najczęściej 70%), sposobem napraw w przypadku szkody częściowej (ASO, części oryginalne, zamienniki), sposobem wyliczania wartości samochodu w dniu podpisywania umowy i w dniu powstania szkody.

To bardzo ważne szczegóły, ich znajomość sprawi, że w momencie wypłaty odszkodowania nie będziemy czuli się rozczarowani i oszukani.

Do ubezpieczenia AC można dodatkowo wykupić pakiet Assintance, który obejmuje pomoc techniczną w razie awarii auta, wypadku (laweta) lub kradzieży.

Opcja polisy jest szczególnie ważna w przypadku samochodów nowych, kiedy różnice w odszkodowaniu mogą wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz