Jak zawrzeć umowę ubezpieczeniową?Firmy ubezpieczeniowe proponują swoim klientom naprawdę szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Konkurencja na rynku ubezpieczeń jest naprawdę duża. Ubezpieczyciele działają w placówkach stacjonarnych, oferują ubezpieczenia telefonicznie. Coraz popularniejsze są oferty ubezpieczeń online. Polisa ubezpieczeniowa to dokument, który można podpisać osobiście u agenta lub na odległość, przy pomocy formularza online i firmy kurierskiej.

Umowa ubezpieczeniowa

W zależności od tego, czego ma dotyczyć dana umowa ubezpieczeniowa, potrzebne są konkretne dane. Niezbędne jest imię i nazwisko osoby zawierającej umowę, adres jej zamieszkania i seria i numer dokumentu tożsamości, którym legitymuje się osoba zawierająca umowę. Jeśli jest to umowa dotycząca ubezpieczenia domu niezbędne są informacje dotyczące lokalizacji i położenia budynku, a także informacje o jego parametrach (wielkość, objętość, metraż). Jeśli umowa ma określać również ubezpieczenie wyposażenia domu należy wymienić elementy wyposażenia wchodzące do ubezpieczenia i decydujące o kwocie, na jaką dom i jego wyposażenie będzie ubezpieczony. Jeśli umowa ma obejmować ubezpieczenie samochodu niezbędne są dane właściciela pojazdu i dane dotyczące samego samochodu.

Współwłaściciele pojazdu

Niekiedy ubezpieczyciel pyta o współwłaścicieli pojazdu i o to, jak długo dana osoba posiada prawo jazdy. To niezbędne informacje do wyliczenia kwoty składki i skonstruowania odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej. Na podstawie tych danych ubezpieczyciel określa warunki umowy, kwotę składki i okres ochrony ubezpieczeniowej. Na kwotę składki ubezpieczeniowej ma wpływ również fakt, czy jest ona uiszczana jednorazowo czy rozkładana na raty. Prawidłowa umowa ubezpieczeniowa powinna zawierać podpisy przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej (agenta ubezpieczeniowego) i osoby, ubezpieczającej. Jeśli umowa taka zawierana jest za pośrednictwem strony internetowej, po wypełnieniu odpowiednich pozycji w formularzu zgłoszeniowym, osoba ubezpieczająca powinna podać adres, na który ubezpieczyciel (za pośrednictwem firmy kurierskiej) dostarczy dwa egzemplarze umowy do podpisania.

Dodaj komentarz