Większość z nas jest zdania, że ubezpieczenia na życie mają jedynie chronić nas lub naszych bliskich. W chwili obecnej na rynku są dostępne nowe rodzaje ubezpieczeń na życie, które pozwalają na inwestowanie lub oszczędzanie pieniędzy. Dzięki takim łączonym polisom możemy skutecznie gromadzić kapitał na przyszłość. Jednak, jaka polisa będzie lepsza: oszczędnościowa, czy inwestycyjna?

 

Nie wszystkie osoby, które decydują się wykupić ubezpieczenie na życie jest zainteresowanych tylko ochroną swojego zdrowia i życia. Na pewnym etapie życia bardziej istotną rolę odgrywa oszczędzanie. Wśród dostępnych obecnie rodzajów polis znajdziemy więc takie, dzięki którym da się także oszczędzać.

Gromadzenie oszczędności

Gromadzenie oszczędności dzięki ubezpieczeniu na życie może przyjąć bardzo różną formę. Taką ciekawą formą oszczędzania są polisy na życie i dożycie. W ramach umowy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty świadczenia nie tylko naszym bliskim po naszej śmierci. Te polisy zapewniają także wpłatę uzbieranych przez nas środków na polisie, kiedy dożyjemy wieku określonego w umowie. Wtedy jednak środki te otrzymamy my sami. Równie ciekawą ofertą ubezpieczeń na życie są polisy z funduszem kapitałowym. Wybierając to rozwiązanie warto jednak wiedzieć, że ochrona zdrowia i życia w przypadku tych polis jest mocno ograniczona. Główna część polisy to cześć służąca gromadzeniu kapitału.

Nowe rodzaje ubezpieczeń

Jaką polisę na życie wybrać: ochronną czy inwestycyjną?Oferowane nowe rodzaje ubezpieczeń mają zróżnicowane funkcje. Mimo to każda osoba decydująca się właśnie na nie, ma prawo sama podjąć decyzję, jaką część składki zamierza przeznaczyć na ochronę swojego zdrowia i życia, a jaką część chciałaby przeznaczyć na gromadzenie oszczędności i kapitału. Niezależnie od tego, jaką część składki przeznaczymy na część ochronną, a jaką na część kapitałową, to im wcześniej zdecydujemy się wykupić polisę, tym zgromadzony kapitał może być większy. Decyzja, kiedy się ubezpieczyć, jaką część składki przeznaczyć na ochroną, a jaką na budowanie kapitału jest w przypadku tych ubezpieczeń bardzo ważna.

Dodaj komentarz