Osoba, która zdecydowała się wykupić polisę na życie, ma do spełnienia względem towarzystwa ubezpieczeniowego szereg obowiązków. Tylko wywiązywanie się z nich jest gwarantem uzyskania odszkodowania.

Jakie są to obowiązki? Co grozi, jeżeli nie będziemy się z nich wywiązywać?

Nie zatajanie informacji w czasie zawierania umowy

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które decyduje się na sprzedaż polisy, dokładnie sprawdza stan zdrowia swojego klienta. W zdecydowanej większości wypadków wystarczające jest jednak wypełnienie stosownej ankiety oraz podpisanie oświadczenia, że zawarte w niej informacje są prawdziwe. Obowiązkiem osoby, która stara się o ubezpieczenie na życie jest podanie w ankiecie danych zgodnych z prawdą. Jest to jeden z podstawowych obowiązków osoby ubezpieczającej się. Zatajenie prawdy może skutkować rozwiązaniem umowy i nie wypłaceniem świadczenia.

Terminowe regulowanie składek

to kolejny obowiązek osoby, która już wykupiła ubezpieczenie. Składki należy opłacać w odstępach ustalonych w umowie. Do wyboru mamy płatności:

miesięczne;

kwartalne;

roczne;

półroczne;

jednorazowe.

Nie opłacanie składek jest bardzo często równoznaczne z rezygnacją z umowy. Towarzystwo po prostu wypowie nam umowę ubezpieczenia.

Informowanie o zmianach

Kodeks cywilny mówi, że osoba ubezpieczona ma obowiązek informować towarzystwo ubezpieczeniowe o wszelkich zmianach, które mogą wpływać na ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko. Jeżeli nagle zaczęliśmy uprawiać sport ekstremalny, mamy obowiązek poinformowania o tym naszego ubezpieczyciela. Jeżeli zaniechamy tego obowiązku, a dojdzie do wypadku, towarzystwo nie musi wypłacać nam świadczenia. Oczywiście wszelkie zmiany zwiększające ryzyko mogą wpływać na wysokość składki. Towarzystwo ma bowiem prawo do jej zmiany.

Inne obowiązki

Jakie są obowiązki posiadacza polisy na życieOsoba ubezpieczona ma obowiązek informowania towarzystwa ubezpieczeniowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą skutkować wypłatą świadczenia. Pamiętać trzeba również o informowaniu o zmianie danych adresowych czy numeru telefonu. W przeciwnym razie towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć problem z kontaktowaniem się z nami.

Dodaj komentarz