Towarzystwa ubezpieczeniowe działające na polskim rynku mają w swoich ofertach różne rodzaje ubezpieczeń. Nie mogło wśród nich zabraknąć także cieszących się sporą popularnością ubezpieczeń na życie. Do popularności ubezpieczeń na życie bez wątpienia przyczyniły się banki, które w przypadku wielu kredytów jako jedną z form ich zabezpieczenia wybierają właśnie polisy na życie.

Decydując się ubezpieczyć na życie, mamy do wyboru ubezpieczenia indywidualne i grupowe.

Zakres polisy

Wybierając ubezpieczenie indywidualne na ochronę możemy liczyć tylko my sami. Na uzyskanie świadczenia będziemy mogli liczyć jedynie w następujących przypadkach:

  • śmierci;
  • ciężkiego zachorowania;
  • hospitalizacji;
  • powstania uszczerbku na zdrowiu;
  • utraty pracy.

Zakres ochrony, który zapewnia ubezpieczenie indywidualne nie jest więc mały.

Zakres ochrony

Ale decydując się na wybranie ubezpieczenia grupowe zakres ochrony ulega zwiększeniu. Wypłata świadczenia jest wtedy możliwa także:

  • w przypadku śmierci współmałżonka;
  • śmierci dziecka;
  • narodzin dziecka;
  • śmierci rodziców;
  • śmierci teściów.

Zakres ochrony obu rodzajów ubezpieczeń trochę się od siebie różni. Decyzja, które wybrać powinna zależeć więc między innymi od naszej sytuacji rodzinnej. W przypadku ubezpieczenia grupowego zakres ochrony jest zbyt szeroki dla osoby samotnej.

Możliwość dostosowania zakresu ochrony

Jakie ubezpieczenia na życie wybrać: indywidualne,czy grupowe?do swoich potrzeb jest możliwa tylko w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. W ten sposób każdy może wybrać taki zakres ochrony, który jest mu najbardziej potrzebny. Może ją rozszerzyć, ale wtedy składki zostaną podwyższone. Im bowiem szerszy jest zakres ochrony, tym bardziej składka rośnie. Ubezpieczenia grupowe są oferowane w zakładach pracy, nie możemy ich warunków negocjować. Możemy jedynie zgodzić się na proponowany zakres ochrony, lub też nie. Taka polisa może więc okazać się mało dla nas przydatna. Ale zaletą ubezpieczenia grupowego są niskie składki i zmniejszone wymagania dotyczące stanu zdrowia osób ubezpieczających się. Każde więc z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony.

Dodaj komentarz