W naszym kraju działa mnóstwo zakładów ubezpieczeń, z których każdy sprzedaje polisy na życie. Co więcej, nie ma jednej uniwersalnej polisy na życie. Co więc warto wiedzieć o tych ubezpieczeniach, aby wybrać dla siebie dobrą polisę?

 

Przede wszystkim warto poznać rodzaje polis na życie. Ich znajomość na pewno ułatwi nam wybór. Zakłady ubezpieczeń oferują swoim klientom trzy najbardziej podstawowe rodzaje polis na życie:

  • ochronne;
  • inwestycyjne

oraz łączące w sobie obie te cechy, czyli polisy ochronno-inwestycyjne.

Ubezpieczenia grupowe

Oprócz indywidualnych polis na życie w wielu zakładach pracy oferowane są pracownikom ubezpieczenia grupowe. Ubezpieczenia te są bardzo w naszym kraju popularne. Co powoduje, że zdecydowana większość pracowników decyduje się je wybrać? Przede wszystkim popularność tych polis wynika z faktu, że składki, które opłacają pracownicy są bardzo często znacznie niższe niż te, które płacą osoby, które indywidualnie ubezpieczyły się na życie. W odróżnieniu jednak od polis zawieranych indywidualnie, zakresu ochrony polis grupowych nie da się zwiększyć. Wiele osób jest więc zdania, że ubezpieczenia grupowe są dla nich zbyt mało korzystne i mimo niskich składek wybierają indywidualną polisę na życie.

Składki

Jakie ubezpieczenie na życie warto wybrać?Wykupując indywidualną, ale także i grupową polisę na życie będziemy musieli wpłacać składki do zakładu ubezpieczeń. Jak będą one wysokie w przypadku polis indywidualnych zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

  • wybrana suma ubezpieczenia;
  • stan zdrowia;
  • wiek;
  • rodzaj uprawianego hobby.

Ten ostatni czynnik może bardzo podnieść wysokość składki, jeśli wiąże się z uprawianiem sportów uznanych za ekstremalne. Uprawianie takich sportów zwiększa ryzyko powstania u osoby ubezpieczonej różnych urazów oraz zwiększa ryzyko jej śmierci. W wielu więc przypadkach to nie wybrana suma ubezpieczenia czy wiek, ale ryzykowne hobby są powodem płacenia wysokich składek. Decydując się na indywidualną polisę na życie mamy szansę na dopasowanie zakresu ochrony do swoich potrzeb.

Dodaj komentarz