Jakie ubezpieczenie turystyczne dla kobiet w ciąży?Kobiety w ciąży są dzisiaj bardzo aktywne, rzadko decydują się spędzić okres ciąży wyłącznie w domu. Wiele z nich w tym czasie decyduje się nawet na wczasy za granicą. Czy kobiety w ciąży powinny się przed wyjazdem ubezpieczyć? Czy firmy ubezpieczeniowe mają dla nich jakieś specjalne oferty?

Kartę EKUZ powinny przed wyjazdem wyrobić nie tylko kobiety w ciąży, ale wszyscy, którzy zamierzają wypoczywać w jednym z krajów Unii Europejskiej, na terenie Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii. Dzięki niej spodziewająca się dziecka kobieta będzie mogła skorzystać z najbardziej podstawowych świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak rdzenni mieszkańcy danego państwa. Nie zapominajmy jednak, że w niektórych krajach tylko część usług jest całkowicie bezpłatna, za pewne mimo posiadania karty EKUZ trzeba dopłacić, gdyż takie są obowiązujące wszystkich zasady.

 Co firmy ubezpieczeniowe proponują kobietom w ciąży?

W zakresie oferty ubezpieczeń dla kobiet w ciąży nie ma zgodności pomiędzy wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi, które działają na terenie naszego kraju. Stąd dość duże różnice pomiędzy ofertami poszczególnych ubezpieczycieli. W większości z nich przyszła mama może liczyć, że pokryją one jedynie koszt przedwczesnego porodu, ale tylko wtedy, kiedy miał on miejsce przed trzydziestym drugim tygodniem ciąży. Większość ubezpieczycieli pokrywa także koszty tylko jednej wizyty lekarskiej. Tylko jedna firma ubezpieczeniowa, która działa w Polsce pokrywa koszty nie jednej, a dwóch wizyt lekarskich. Praktycznie także żaden ubezpieczyciel nie chce ponieść odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po trzydziestym drugim tygodniu ciąży.

 Inne możliwości

Żadna firma ubezpieczeniowa nie robi trudności kobietom spodziewającym się dziecka, które przed wyjazdem chcą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie OC lub assistance. Także wykupienie ubezpieczeni bagażu nie stanowi najmniejszego problemu.

Dodaj komentarz