Kary nakładane przez Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjnyKary, jakie grożą za brak aktualnej polisy ubezpieczeniowej na pojazd mechaniczny, poruszający się po drogach publicznych, są bardzo surowe. Każdy lekkomyślny kierowca, który z własnej woli i chęci zaoszczędzania nie podpisze takowej umowy, może liczyć się z faktem, iż odbije się to na jego portfelu i to nie tylko w postaci mandatu karnego, lecz również surowa grzywna zostanie nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nawet jeśli uda się i policja nie skontroluje nieubezpieczonego pojazdu, to w rejestrze wyżej wymienionej instytucji będzie widniała informacja, iż właściciel pojazdu nie ma ubezpieczenia, a w przypadku sprawdzenia, czy tak faktycznie jest, kierowca może zapłacić nawet trzy tysiące złotych. Nie warto, więc unikać tego obowiązku, bo polisa OC do niego należy.

Niespełnienie obowiązku

W sytuacji niespełnienia obowiązku ubezpieczeniowego według taryfikatora każdy kierowca może spodziewać się kar wysokości trzech tysięcy dwustu złotych w przypadku pojazdów osobowych, prawie pięciu tysięcy, jeśli posiada się autobus bądź samochód ciężarowy. Na pozostałe pojazdy kary są nieco mniejsze, bo wynoszą niewiele ponad pięćset złotych. Fakt faktem dużej mierze na wysokość kar wpływa czas, w jakim kierowca pozostaje bez obowiązkowej ochrony. Im dłużej będzie zwlekał z zawarciem obowiązkowej polisy, tym na pewno będą wyższe. Po co więc wydawać pieniądze bez sensu skoro OC samochodu będzie wymagało znacznie mniejszych finansów. Nie warto też liczyć, iż może akurat uda się jeździć bez ubezpieczenia, bo takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne.

W każdej chwili może być wypadek

Na drogach w każdej chwili może zdarzyć się wypadek, a nie mając polisy, trzeba będzie pokryć wszystkie szkody z własnej kieszeni. Warto jednak pamiętać, iż uiszczenie nałożone kary przez UFG nie zwalnia z konieczności jak najszybszego zawarcia obowiązkowej polisy. Kary nie są nakładane jednorazowo, a w razie niezastosowania się do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia kierowca może spodziewać się dalszych konsekwencji. Ogólnie rzecz biorąc wszelkie grożące konsekwencje z tego tytułu, jaki wysokość kar można znaleźć na stronach internetowych, więc nim podejmie się decyzje o świadomym zaniechaniu wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego, warto najpierw zorientować się ile przyjdzie zapłacić za takie działania. Można dobrowolnie zrezygnować z NNW, AC czy ubezpieczenia Assistance, bo te są akurat dobrowolne, lecz OC musi mieć każdy kierowca i ten temat w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Lepiej wydać pieniądze na polisę i jeździć spokojnie niż rozglądać się czy przypadkiem za rogiem nie stoi patrol policji.

Dodaj komentarz