Kiedy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci nam odszkodowania?Wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje, wykupujemy ubezpieczenie turystyczne i jesteśmy pewni, że w każdej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. To błędne założenie, gdyż są sytuacje, kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty należnego nam odszkodowania. Jakie to są sytuacje?

Nie każda choroba pozwala na wyjazd. Mimo że lekarz zdecydowanie taki wyjazd odradza swojemu pacjentowi, to pacjent nie słucha zaleceń i decyduje się wyjechać. Jeśli podczas wyjazdu konieczna będzie pomoc lekarza, towarzystwo ubezpieczeniowe mimo wykupionego ubezpieczenia kosztów leczenia, za udzielenie pomocy lekarskiej nie zapłaci.

 Wypadek pod wpływem alkoholu

W takiej sytuacji żadna firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania. Osoby, które spowodowały wypadek pod wpływem alkoholu nie otrzymają ani zwrotu kosztów leczenia mimo posiadania stosownej polisy, ani też odszkodowania z polisy NNW. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela obejmuje nie tylko wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu, ale także te pod wpływem narkotyków.

 Nerwica i depresja

Firmy ubezpieczeniowe wyłączają z zakresu ochrony zdarzenia, które są skutkiem depresji bądź nerwicy. Turysta, który na wakacjach będzie próbował popełnić samobójstwo musi więc liczyć się z tym, że jego ubezpieczyciel nie zapłaci za koszty leczenia. Nie pokryje także kosztów transportu medycznego do kraju po próbie samobójczej. Znajomość wyłączeń stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe jest niezbędna każdemu turyście, który wykupuje ubezpieczenie turystyczne. Wymienione sytuacje to tylko przykładowa, najbardziej standardowa lista wyłączeń stosowanych przez każdą firmę ubezpieczeniową. Znacznie więcej wyłączeń każdy ubezpieczony znajdzie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które są dołączane do umowy zawieranej z ubezpieczycielem. Zanim zdecydujemy się podpisać umowę z firmą ubezpieczeniową powinniśmy dokładnie przeczytać OWU. Wtedy dokładnie zapoznamy się z sytuacjami, których zajście wyklucza odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej.

 

Dodaj komentarz