Pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą wykupującą ubezpieczenie powstaje stosunek prawny; kwestia ta jest regulowana przez kodeks cywilny. Stosunek ten przestaje obowiązywać po określonym czasie.

Jednak w trakcie jego obowiązywania, na towarzystwie ubezpieczeniowym ciąży obowiązek wywiązywania się z umowy podpisanej z klientem. Kiedy jednak umowa ta przestaje być wiążąca?

Upłynął okres zawarcia umowy

Część polis ubezpieczeniowych to polisy na czas określony. W przypadku tych polis sprawa jest niezwykle jasna: po upływie czasu, na który zawarto umowę, przestaje ona obowiązywać. Nawet jednak przy tego typu polisach należy zachować pewną ostrożność. Cześć towarzystw ubezpieczeniowych decyduje się wprowadzać do polis terminowych klauzulę prolongacyjną. Taka klauzula sprawi, że umowa nie zostanie rozwiązana, ale okres jej obowiązywania zostanie przedłużony. W większości przypadków klauzula prolongacyjna powoduje, że umowa przedłuża się na czas nieokreślony.

Anulowanie zawartej umowy

Wykupując polisę na życie mamy na to trzydzieści dni od podpisania umowy. Anulując umowę będziemy jednak musieli opłacić składkę za ten okres, kiedy umowa obowiązywała. Nie tutaj znaczenia, czy umowę anulowaliśmy po jednym dniu, czy po dwudziestu dziewięciu. W każdym przypadku składkę musimy zapłacić.

Wypowiedzenie umowy

Kiedy nie obowiązuje polisa na życie?Ma do tego prawo każda z osób, które podjęły decyzję, aby się ubezpieczyć. Krok ten może nas jednak sporo kosztować, w umowie może się bowiem znaleźć zapis o stosowaniu kar umownych w stosunku do osób, które wypowiadają zawartą umowę ubezpieczenia. Kary te są bardzo różne. W zależności od towarzystwa, z którym podpisaliśmy umowę, być może będziemy musieli nawet zapłacić wszystkie składki z góry. Dla wielu osób konieczność zapłacenia wszystkich składek z góry może być bardzo dotkliwa. Podpisują umowę sprawdźmy, jakie są warunki wypowiedzenia umowy, sprawdźmy, czy w ogóle jest możliwość jej wypowiedzenia. Możliwość wypowiedzenia umowy jest dla nas korzystnym zapisem; możemy zażądać jego wprowadzenia.

Dodaj komentarz