Obowiązujące w Polsce przepisy kodeksu cywilnego mówią, że stosunek prawny, który został nawiązany w momencie podpisania umowy ubezpieczeniowej, trwa tylko i wyłącznie przez pewien czas. W tym czasie ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypełniania zapisów umowy.

Kiedy jednak dokument traci ważność, a znajdujące się w nim zapisy przestają być wiążące?

Upływ czasu, na który umowa została zawarta

Tyczy się to tych umów, które miały charakter terminowy. Trzeba jednak pamiętać, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza w swoich umowach klauzule prolongacyjne. Oznacza to, że w momencie, kiedy czas trwania umowy dobiegnie końca, ale nie zostanie ona wypowiedziana przez ubezpieczonego, dojdzie do jej automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony. Na tego rodzaju zapisy trzeba zawsze bardzo uważać.

Anulowanie umowy

Od dnia podpisania umowy mamy trzydzieści dni na to, aby od niej odstąpić. Trzeba jednak pamiętać, że mimo anulowania umowy, mamy obowiązek opłacenia składki za czas, w którym obowiązywała.

Wypowiedzenie umowy

Każda osoba, która zdecydowała się na wykupienie polisy na życie, ma prawo umowę wypowiedzieć. Trzeba jednak sprawdzić, czy nie wiąże się to z żadnymi karami umownymi. Wiele towarzystw stosuje zapis, który w takim wypadku nakazuje ubezpieczonemu opłacenie z góry wszystkich składek. Wypowiedzenie umowy nie jest więc rozwiązaniem opłacalnym.

Śmierć ubezpieczonego

W tym wypadku umowa przestaje obowiązywać w dniu zgonu. Oznacza to, że osoby uposażone mają prawo ubiegać się o wypłatę świadczenia. Jeżeli takie osoby nie zostały wskazane, wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie zasadami dziedziczenia.

Nieregulowanie składek

Kiedy polisa na życie przestaje obowiązywać?W tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać, że nie jesteśmy zainteresowani dalszym ubezpieczeniem. Wypowiada nam więc umowę. Zazwyczaj przed zastosowaniem ostatecznego rozwiązania ubezpieczony otrzymuje wezwanie do uregulowania należności. Warto zawsze sprawdzić, czy nieregulowanie składek nie wiąże się z żadnymi karami umownymi.

Dodaj komentarz