Wykupując polisę na życie, zazwyczaj nie jesteśmy świadomi tego, że nie brakuje sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty świadczenia.

Warto poznać je jeszcze zanim złożymy podpis na umowie, aby nie czuć się potem zaskoczonym czy oszukanym.

Zatajenie informacji wpływających na ryzyko ubezpieczyciela

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego to naprawdę poważne przewinienie, które skutkuje tym, że świadczenie nie zostanie wypłacone. Chodzi tu na ogół o stan zdrowia, wykonywanie niebezpiecznej pracy czy uprawienia sportów związanych z dużym ryzykiem. Ukrywanie tego rodzaju informacji nie opłaca się. Wprawdzie będziemy płacić mniejszą składkę, ale w momencie problemów świadczenie i tak nie zostanie nam wypłacone.

Śmierć na skutek samobójstwa

Tutaj dużo uzależnione jest od umowy, którą podpisaliśmy oraz czasu, który minął od jej podpisania do śmierci samobójczej. Kodeks cywilny określa, że ubezpieczyciel nie musi wypłacać świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło przed upływem dwóch lat od podpisania umowy. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli ochrona ubezpieczeniowa nie ujmuje samobójstwa, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania nawet wtedy, kiedy minęły wspomniane dwa lata.

Śmierć na skutek działań wojennych czy aktów terroryzmu

W tym wypadku świadczenie również nie zostanie wypłacone. Tyczy się to również sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona wzięła dobrowolnie czynny udział w różnego rodzaju rozruchach, zamieszkach czy aktach przemocy. Także wtedy, kiedy śmierć lub uszkodzenie ciało nastąpiło na skutek zabiegów medycznych prowadzonych przez osoby nieuprawnione świadczenie nie zostanie wypłacone.

Nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS

Kiedy towarzystwo może nie wypłacić nam świadczenia?Towarzystwa ubezpieczeniowe nie decydują się na ubezpieczenia osób będących nosicielem wirusa HIV lub chorujących już na AIDS. W związku z tym zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje tych przypadków. Nawet wtedy, kiedy wirusem zaraziliśmy się już po podpisaniu umowy, wypłata świadczenia raczej nie będzie możliwa. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe wprowadziło wirus HIV oraz AIDS to zakresu ochrony.

Dodaj komentarz