Jest wiele sytuacji, które mogą spowodować odmowę wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Osoby wykupujące polisę na życie często nie znają przyczyn odmowy wypłaty świadczenia w chwili podpisywania umowy.

Zapoznajmy się więc zanim podpiszemy umowę. Ich znajomość pozwoli nam uniknąć rozczarowania.

Zatajenie informacji wpływających na decyzję ubezpieczyciela

Zanim podpiszemy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym otrzymamy do wypełnienia ankietę, w której padną pytania na temat stanu naszego zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli zataimy w ankiecie informację o złym stanie zdrowia, o tym, że nasza praca jest niebezpieczna albo, że jesteśmy miłośnikami sportów ekstremalnych ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Podając informacje zgodne z prawdą zapłacimy co prawda niższą składkę, ale korzyści żadnych nie osiągniemy, gdyż świadczenia i tak nie otrzymamy.

Wypłata świadczenia w przypadku śmierci samobójczej

Wypłata świadczenia w tym przypadku uzależniona jest od okresu, który upłynął od chwili podpisania umowy do popełnienia samobójstwa oraz od rodzaju podpisanej umowy. Jeżeli chodzi o okres, który powinien minąć od chwili podpisania umowy do popełnienia samobójstwa, to reguluje to kodeks cywilny. W kodeksie cywilnym znalazł się zapis, który pozwala ubezpieczycielowi odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli samobójstwo zostało popełnione przez upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. Zapis ten nie jest jednak wiążący, jeżeli umowa stanowi inaczej.

Inne powody odmowy wypłaty świadczenia

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty świadczeńPowodem odmowy wypłaty świadczenia może być także śmierć będąca wynikiem aktu terrorystycznego lub działań wojennych. Dobrowolny udział osoby ubezpieczonej w zajściach ulicznych, zamieszkach lub rozruchach także spowoduje odmowę wypłaty świadczenia. Na wypłatę świadczeń nie mogą liczyć także osoby, których bliscy ponieśli śmierć w wyniku poddania się zabiegom medycznym, które przeprowadzały osoby nie mające do tego uprawnień. Mimo posiadania polisy na życie spotka nas odmowa.

Dodaj komentarz