Osoby, które kupują ubezpieczenie na życie muszą wskazać osobę uposażoną. To ta wskazana przez nas osoba w chwili naszej śmierci otrzymane przysługujące w ramach ubezpieczenia świadczenie. Wskazanie osoby uposażonej uchroni naszych bliskich przed koniecznością przeprowadzania postępowania spadkowego, co czasem przy braku zgody w rodzinie może prowadzić do wielu problemów. Kogo możemy wskazać jako osobę uposażoną?

 

Jako osobę uposażoną możemy wskazać dowolną osobę. Osoba uposażona nie staje się stroną umową, którą zawieramy. Osoba ta nie będzie także chroniona przez wykupioną przez nas polisę, żadne inne świadczenie nie będzie jej przysługiwało ze strony ubezpieczyciela. Jest to po prostu osoba trzecia, której w przypadku naszej śmierci przypadnie świadczenie z polisy.

Osoba upoważniona

W zdecydowanej większości osoby, które wykupują ubezpieczenie na życie jako osobę uposażoną wybierają jedną z osób będących członkami najbliższej rodziny. W przypadku małżeństw najczęściej wybierane jest drugi z małżonków. Wybieranie drugiego małżonka na osobę uposażoną nie jest jednak naszym obowiązkiem, ale dobrą wolą. Osobą uposażoną może zostać nasz przyjaciel, instytucja, daleki krewny. Jako osobę uposażoną możemy też wskazać niepełnoletnie dziecko. W tym przypadku jednak mogą pojawić się pewne trudności w wypłaceniu świadczenia.

 Można to zmienić

Kogo wskazać jako osobę uposażoną wykupując ubezpieczenie na życie?Wskazując przy zawieraniu umowy osobę uposażoną nie zobowiązujemy się do tego, że przez cały czas trwania umowy będzie to ciągle ta sama osoba. Możemy przy swojej decyzji pozostać, ale możemy ją też w dowolnej chwili zmienić. Ze swojej decyzji nie musimy się tłumaczyć. Na taki krok najczęściej decydują się małżeństwa, które jako osobę uposażoną wskazały drugiego małżonka, a w trakcie obowiązywania umowy podjęły decyzję o rozwodzie.

 Wskazanie osoby uposażonej nie jest trudne. Towarzystwo ubezpieczeń zechce poznać jedynie dane tej osoby. Dlatego musimy podać:

  • imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • wskazać pokrewieństwo lub jego brak;
  • adres zamieszkania.

Jako osobę uposażoną można wskazać więcej niż jedną osobę.

Dodaj komentarz