Zawsze, kiedy wykupujemy polisę na życie obowiązkowo słyszymy: proszę wskazać osobę uposażoną. To właśnie tej osobie zostanie przekazane świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej. Warto taką osobę wskazać, w razie braku tej osoby, bliscy będą mieli problemy z uzyskaniem świadczenia, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego. Kto może zostać osobą uposażoną?

 

Jako osobę uposażoną możemy wskazać dowolną osobę, to nasza autonomiczna decyzja. Pamiętajmy, że osoba uposażona nie będzie stroną w umowie; jej życie i zdrowie nie będzie chronione.

Bliski z rodziny

Większość osób, które wykupują ubezpieczenia na życie na osobę uposażoną wyznacza kogoś z bliskiego kręgu rodziny. W większości przypadków na osoby uposażone wybierani są małżonkowie. Ale nie jest to konieczne. Równie dobrze ona osobę uposażoną możemy wskazać dalszego krewnego, przyjaciela, dowolną instytucję. Na osobę uposażoną można wskazać także niepełnoletnie dziecko; w tym jednak przypadku możemy się jednak spodziewać pewnych utrudnień, kiedy przyjdzie do wypłaty świadczenia.

Przy podpisaniu umowy

Kogo wybrać jako osobę uposażoną?Osobę uposażoną wskazuje się w chwili podpisywania umowy. Ale towarzystwa ubezpieczeniowe zezwalają na zmianę osoby uposażonej. Możemy tej zmiany dokonywać wielokrotnie przez cały okres, kiedy obowiązuje umowa. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, przez lata nasza sytuacja rodzinna może ulec zmianie. Bez możliwości zmiany osoby uposażonej pieniądze otrzymałaby osoba, której po zmianie okoliczności nie przekazalibyśmy nic.

Wskazanie osoby uposażonej nie zajmuje wiele czasu. Musimy jedynie w umowie podać następujące dane tej osoby:

  • imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • stopień pokrewieństwo (ewentualnie jego brak);
  • adres.

Wskazując osobę uposażoną, możemy nawet wskazać więcej niż jedną osobę. To rozwiązanie wymaga jednak, aby udział poszczególnych osób został bardzo dokładnie określony procentowo. Możemy oczywiście tego nie zrobić, wtedy każda ze wskazanych osób otrzyma świadczenie w takiej samej wysokości. Na takie postępowanie nie ma wpływu postępowanie spadkowe.

Dodaj komentarz