Polisy na życie należą do najlepiej sprzedających się polis przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Gros osób wykupujących polisy na życie to osoby posiadające kredyty hipoteczne. Wykupienie polisy na życie jest jedną z form zabezpieczenia udzielnego przez bank kredytu hipotecznego.

O zakupie polisy na życie powinny pomyśleć jednak nie tylko osoby z kredytem hipotecznym. Dlaczego warto zawrzeć polisę na życie?

Polisa na życie zabezpiecza osoby nam bliskie

Gwarancją finansowego zabezpieczenia bliskich jest wykupienie polisy na życie. Wypłata świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe następuje w chwili poważnej choroby lub w chwili śmierci osoby ubezpieczonej. Bliscy mogą otrzymać świadczenie także wtedy, kiedy osoba ubezpieczona poniesie poważny uszczerbek zdrowia.

Zabezpieczenia na utratę pracy

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują nie tylko standardowe polisy na życie, ale także polisy rozszerzone. W takiej rozszerzonej polisie znajdzie się zapis o wypłacie świadczenia na wypadek utraty pracy. Taka rozszerzona polisa przyda się, kiedy otrzymamy wypowiedzenie umowy o pracę. Nasi bliscy na pewien czas będą mieli zapewnione utrzymanie, a my będziemy mogli spokojnie szukać nowej pracy.

Polisa na życie zabezpieczeniem kredytu bankowego

Korzyści płynące z polisy na życieCo raz więcej banków żąda wykupienia polisy na życie nie tylko od osób, które zaciągają kredyt hipoteczny. Polisa na życie jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób, które zaciągają wysoki kredyt. W chwili naszej śmierci obowiązek spłaty zadłużenia wobec banki spadnie na ubezpieczyciela. Znacznie ułatwi to życie osobom, które właśnie straciły kogoś bliskiego, a do tego muszą spłacać zaciągnięte zobowiązania finansowe. Wybór oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe polis na życie jest bardzo duży. Przeglądając oferty towarzystw ubezpieczeniowych na pewno znajdziemy polisę, która spełni nasze potrzeby i wymagania. Wykupując polisę wykażemy się dużą troską o najbliższe nam osoby, których nie pozostawimy nie zabezpieczonych na wypadek śmierci.

Dodaj komentarz