Koszty transportu poszkodowanegoZwykle w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami kraju, bądź też w jego obrębie ubezpieczenia na życie zwykle oferowane są jako dodatkowe świadczenia pomocowe. Zwykle chodzi tutaj o ubezpieczenie assistance, które ma na celu zapewnić transport osoby poszkodowanej do miejsca zamieszkania lub dalszego leczenia w macierzystym kraju. Wobec wspomnianej powyżej kwestii, iż prawo unijne pozostawia istotną lukę w kwestii transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia w kraju, wyjątkowego znaczenia nabiera właśnie to świadczenie.

Pakiet assistance

Ubezpieczenie assistance może stanowić uzupełnienie podstawowego pakietu – z tego typu rozwiązań warto jest korzystać ponieważ są one w stanie wnieść wiele dobrego do naszego życia. Ponadto należy dodać, że będzie miało ono swoje zastosowanie, gdy po wypadku osoba ubezpieczona nie będzie w stanie samodzielnie powrócić do kraju. Podobne działania spowodują konieczność zorganizowania zastępczego transportu, który dodatkowo będzie musiał zostać połączony z opieką medyczną podczas całej podróży. Przy lżejszych obrażeniach wystarczający jest ambulans, czy też zwykły samolot pasażerski wraz z opieką medyczną. Niemniej jednak koszt transportu samolotem pasażerskim z krajów południowej Europy wraz z wymaganą asystą medyczną kształtuje się obecnie na poziomie 10 000 zł – 12 000 zł.

Transport medyczny

Z kole koszt wykorzystania medycznego transportu drogowego to około 5 – 7 złotych za każdy przejechany kilometr. Co jednak w przeliczeniu na odległości do najczęściej odwiedzanych przez naszych rodaków kurortów w Chorwacji, Włoszech, Bułgarii daje kwotę rzędu  8 000 – 16 000 zł. Przy wyjątkowo skomplikowanych obrażeniach, wymagających zaawansowanego transportu w oparciu o zalecenia lekarzy. Wtedy to wymagany jest specjalistyczny transport lotniczy, którego z kolei koszt wraz z towarzyszącą na pokładzie obsługą medyczną kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. Ubezpieczenie na życie, polisa turystyczna czy ubezpieczenie majątkowe to rozwiązania oferowane przez zakłady ubezpieczeń, które mają pomóc w podobnych sytuacjach.

Dodaj komentarz