Polisa OC, jedna z najbardziej znanych polis ubezpieczeniowych, najczęściej kojarzona jest z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Nie masz OC, nie jeździsz. Nie masz OC, koniecznie je wykup, bo Fundusz Gwarancyjny nałoży na Ciebie ogromną karę. Jeden dzień zwłoki, może być dla Ciebie niezwykle kosztowny – tym podobne sformułowania słychać bardzo często wśród użytkowników samochodów. Jednak OC dotyczy nie tylko samochodów. OC ubezpieczenie to polisa, którą wykupują i osoby prywatne, wykonujące zawody, które takiego właśnie ubezpieczenia od nich wymagają.

Odpowiedzialność Lekarzy

Do grona zawodów, które od ich przedstawicieli wymagają posiadania polisy OC, bez wątpienia należą lekarze. Specyfika tego zawodu wymaga podejmowania decyzji o kluczowym, najważniejszym znaczeniu. Decydując o ludzkim losie, niejednokrotnie o życiu, biorą oni na siebie ogromną odpowiedzialność. Nie zawsze są to decyzje dobre, nie zawsze wszystko kończy się tak, jak chcieliby tego wszyscy zainteresowani. Czasem jest to kwestia złej decyzji, czasem o finale decydują czynniki niezależne od człowieka i jego starań. OC w życiu prywatnym jest dla lekarzy kołem ratunkowym, gdy ich pacjenci, niezadowoleni z obrotu spraw, pociągają ich do odpowiedzialności.

Roszczenia prawne

Jeśli, w toku postępowania wyjaśniającego, okaże się, że decyzja lekarza była zła, że dzięki niej pacjent ucierpiał, polisa OC pomaga mu ponieść ciężar roszczeń, jakie go dotkną. Od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczają się również osoby zajmujące się finansami firm i podejmujące w ich imieniu decyzje o szerokim zasięgu finansowym, czyli samodzielne księgowe. Ich praca to również ogromna odpowiedzialność. Sprawy, które są dla nich chlebem powszednim, często wpływają na sukces lub porażkę, firmy, dla której pracują. Często to księgowe, obierając konkretną strategię finansową firmy, decydują o jej być albo nie być. Ich jedna decyzja może wynieść na piedestał lub zrujnować firmę. Polisa OC chroni księgowych przed finansowymi konsekwencjami złych decyzji. Jest koniecznością w zawodzie, który wiąże się z tak istotnymi kwestiami.

Dodaj komentarz