Na pewno wykupując ubezpieczenie na życie, chcielibyśmy wiedzieć, czy od otrzymanego od zakładu ubezpieczeń świadczenia musimy zapłacić podatek. Wszelkie kwestie z tym związane zostały uregulowane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od 26 lipca 1991 roku.

 

Dwa artykuły tej ustawy, artykuł 30a i 30 b, mówią, że kwoty wypłaconych świadczeń z polis na życie przez zakłady ubezpieczeniowe nie są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kiedy świadczenie zostanie nam wypłacone nie musimy od tej sumy płacić podatku.

Sytuacje, kiedy przepisy te nie obowiązują

Mimo to są pewne sytuacje, kiedy podatek dochodowy trzeba zapłacić. Związane jest z tak zwanym podatkiem Belki. Ale o tym, czy podatek będziemy musieli zapłacić, czy też nie, zależy od tego, jaką polisę na życie wykupiliśmy. Osoby, które zdecydowały się na polisy o czysto ochronnym charakterze, podatku Belki nie muszą płacić. Odmiennie rzecz wygląda w przypadku osób, które zdecydowały się na polisy z funduszem kapitałowym. W przypadku tych polis, zostanie nam przez zakład ubezpieczeń potrącony podatek, który następnie trafi na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Obowiązek odprowadzenia podatku od polis z funduszem kapitałowym jest obowiązkiem ubezpieczyciela. Dla posiadacza polisy to duże ułatwienie. Pamiętajmy, że wprowadzenie podatku Belki nałożyło obowiązek odprowadzania podatku od zysków z wszelkich inwestycji, w tym także od polis na życie; pieniądze na polisach z funduszem kapitałowym są bowiem inwestowane, a zyski przechodzą na rzecz ubezpieczonego. Uregulowania prawne są w tym zakresie bardzo przejrzyste, nie może więc dojść do żadnych nadużyć.

OWU

Kwestie płacenia podatku a ubezpieczenia na życieZ Ogólnych Warunków Umowy możemy poznać kwoty, które zostały zwolnione z podatku dochodowego. Do kwot tych należą:

  • zwrot sumy wpłaconych składek;
  • suma opłaconych składek;
  • suma ubezpieczenia.

Podatku nie zapłacą również osoby, które przenoszą w ramach jednej umowy wartość jednostek pomiędzy funduszami. Podatek dochodowy płacą tylko posiadacze polis z funduszem kapitałowym.

Dodaj komentarz