moment rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowejKlient wykupujący ubezpieczenie, abstrahując już od tego jakie jest to ubezpieczenie konkretnie, powinien zdawać sobie sprawę z tego, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa. Dla części klientów jest to tak naprawdę moment wypełnienia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, ale w świetle prawa nie zawsze tak musi być. Może tak się zdarzyć na przykład w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych kiedy faktycznie klient najpierw wypełnia stosowny wniosek czy to w placówce czy też przez Internet, a dopiero później, zgodnie z przewidzianym w umowie ubezpieczeniowej terminie dokonuje opłaty.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe wypowie klientowi umowę, to także musi być on o tym odpowiednio wcześniej poinformowany bowiem oznacza to definitywny koniec objęcia ochroną ubezpieczeniową. Zawsze przy wykupie ubezpieczenia klient powinien dokładnie sprawdzić na jakich warunkach dokonywane jest ubezpieczenie oraz kiedy rozpoczyna się właściwa ochrona ubezpieczeniowa. Samo wypełnienie deklaracji jest tylko wyrażeniem chęci przystąpienia do ubezpieczenia.

Aby towarzystwo ubezpieczeniowe objęło klienta ochroną ubezpieczeniową, powinien on spełnić kilka dodatkowych warunków, jednym z najbardziej podstawowych jest rzecz jasna warunek dotyczący dokonania opłaty pierwszej wpłaty czy też wpłaty całościowej w przypadku danego ubezpieczenia. Klient jest o tym informowany w momencie podpisywania umowy ubezpieczeniowej. Faktyczna ochrona rozpoczyna się zatem od momentu zaksięgowania w towarzystwie ubezpieczeniowej rzeczonej opłaty, o czym klient powinien być niezwłocznie poinformowany.

Od tego też dnia liczony jest okres do momentu wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej, chyba że jest to umowa podpisywana na czas nie określony, wtedy ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu regularnego opłacania składek przez ubezpieczonego, co także jest w odpowiedni sposób zapisane w samej umowie ubezpieczeniowej. W taki sposób skonstruowane mogą być także polisy połączone z produktami inwestycyjnymi, jest to także cecha charakterystyczna produktów takich jak polisy na życie.

Dodaj komentarz